Bouwhubs

In een circulaire economie zullen we bij nieuwbouw en renovatie gebruik moeten maken van eerder vrijgekomen materialen. In de praktijk is het echter vaak onmogelijk om vrijkomende materialen in de tijd te matchen met een nieuwe bouwopgave. Daarom is opslag van materialen en elementen cruciaal om secundair materiaal een significant aandeel in de circulaire economie te laten krijgen. Daarnaast zullen sommige materialen altijd een bewerkingsslag moeten ondergaan. Deze opslag en bewerking kunnen plaatsvinden in een bouwhub.

Vraag aan C-creators

In opdracht van de Gemeente Amsterdam, MRA programma Circulaire economie, Schiphol Groep en Rijkswaterstaat heeft C-creators onderzoek gedaan naar bouwhubs die gebruikt worden voor het opslaan en bewerken van secundair materiaal. Kernvragen van het onderzoek zijn:

 

  • Hoe stimuleren we sectorbreed het gebruik van secundair materiaal?
  • Welke materialen lenen zich voor hergebruik?
  • Onder welke voorwaarden is een bouwhub interessant?

Aanpak

Op basis van deskresearch en interviews met 25 partijen (overheden, aannemers, slopers, experts, adviseurs) hebben wij een rapport geschreven dat ingaat op de drie bovenstaande vragen.

Resultaat

Het gehele rapport kan je hier downloaden.

Meer weten?

c-creators
C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd