Bouwhubs

In een circulaire economie moeten we bij nieuwbouw en renovatie gebruikmaken van eerder vrijgekomen materialen. In de praktijk is het echter vaak onmogelijk om vrijkomende materialen in de tijd te matchen met een nieuwe bouwopgave. Daarom is de opslag van materialen en elementen cruciaal. Bovendien zullen sommige materialen altijd een bewerkingsslag moeten ondergaan. Deze opslag en bewerking kunnen plaatsvinden in een bouwhub.

Vraag aan C-creators

In opdracht van de gemeente Amsterdam, MRA-programma Circulaire Economie, Schiphol Groep en Rijkswaterstaat heeft C-creators onderzoek gedaan naar bouwhubs die gebruikt worden voor het opslaan en bewerken van secundair materiaal. Kernvragen van het onderzoek:

  1. Hoe stimuleren we sectorbreed het gebruik van secundair materiaal?
  2. Welke materialen lenen zich voor hergebruik?
  3. Onder welke voorwaarden is een bouwhub interessant?

Aanpak

Op basis van deskresearch en interviews met 25 partijen (overheden, aannemers, slopers, experts, adviseurs) hebben wij een rapport geschreven dat ingaat op deze 3 vragen.

Resultaat

Je leest onze bevindingen in onderstaand rapport.

Meer weten?

c-creators
C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd