creators' talk

Jolein Baidenmann, MRA


Jolein is als grondstoffenregisseur binnen de MRA onder andere verantwoordelijk voor de samenwerking op circulair gebied door de 33 gemeentelijke deelnemers, 2 provincies en de vervoerregio. Zij is de trekker van de MRA Werkgroep Circulair Bouwen. Twee van de belangrijkste prioriteiten daarbinnen zijn goed gebruik van bouw- en sloopmaterialen en circulair bouwen. Ook wordt door de MRA Werkgroep gestimuleerd dat circulair inkopen bij gemeentes meer uniform wordt. Niet iedere gemeente een eigen procedure, maar zorg voor harmonie binnen de overheid als het gaat om bijvoorbeeld tenders die worden gedaan in de bouw.


De samenwerking met het Bouwprogramma zit hem kennisuitwisseling, delen van netwerk en het bijdragen aan beleidstrajecten. De praktijkgerichtheid van het Bouwprogramma en hun grote netwerk in het bedrijfsleven aan de ene kant, en de beleidsmatige focus van de MRA- werkgroep circulair bouwen, vullen elkaar goed aan. Door de samenwerking tussen Jolein en Wouter van C-Creators (en Cirkelstad en de Citydeal) wordt voorkomen dat iedereen zelf het wiel uitvindt. Gebeurt er iets in de ene regio, dan is dat beschikbaar en bekend bij de andere
regio’s zodat er gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis en kunde. Hierdoor is het mogelijk om snel grote stappen te maken en dus snel op te schalen. Daarnaast gaat het verspilling van materiaal, maar ook van tijd en mankracht tegen.

 

Jolein vindt het bouwprogramma van C-creators een mooi voorbeeld van sociaal ondernemerschap: een maatschappelijke doelstelling bereiken via een business- &netwerkmodel. De samenwerking kan ook heel
praktisch zijn, als gemeentes vastlopen bij bepaalde projecten of renovaties, dan heeft het Bouwprogramma misschien wel een mooie oplossing.


Jolein was als kind al bezig met Greenpeace en gelijke rechten, introduceerde op de middelbare school de milieumok en was politiek actief. Ze is gefascineerd door de toekomst. Hoe kun je een mooie en rechtvaardige maatschappij bouwen? De stap richting circulariteit is dan niet zo ingewikkeld.

 

Jolein wil je graag kennis laten maken met de Singularity University, waar wordt nagedacht op het snijvlak van technologie, maatschappelijke uitdagingen en de toekomst.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!