creators' talk

In deze Talk Michel Schuurman van MVO Nederland en De Groene Zaak.

 

Michel kwam in 2011 zelf voor het eerst in aanraking met de circulaire economie. Dat was een heus aha-moment. Eindelijk stonden economie en ecologie niet meer tegenover elkaar, maar ontstond er een verbinding. Innovatie en duurzaamheid konden hand in hand. Het werd zakelijk aantrekkelijk om circulair te gaan ondernemen. Circulariteit is wat Michel betreft een veranderkundige opgave in en tussen organisaties.

 

Michel: 'Er wordt al snel gedacht dat iets niet kan, op financieel of technisch vlak of dat er een probleem ligt bij wetgeving. Maar dat is in veel gevallen niet zo. Als je van start gaat, kan er echt een heleboel. Je moet alleen wel alle neuzen dezelfde kant op krijgen, zeker in een keten met soms tegengestelde belangen kan dat een opgave zijn. Bij MVO Nederland / De Groene Zaak brengen we groepen ondernemers uit de bouw met dezelfde behoeften bij elkaar, zodat meer opdrachten circulair kunnen worden uitgevoerd. Dat doen we door bijvoorbeeld een stappenplan te doorlopen. Eerst gaan we in op wat circulariteit is, daarna volgt de financiële kant, gevolgd door de technische kant en als laatste hoe alles in processen te vatten is. Volop raakvlakken met het bouwprogramma dus.'

 

De grote inspiratiebron voor Michel is Göran Kropp. Kropp overzag zijn leven en bedacht dat hij toch een keer de Mount Everest moest beklimmen. Niet dat hij ook maar enigszins ervaring met klimmen had. Hij dacht ook dat het een goed plan was om op de fiets richting Everest te gaan. Vanuit Zweden! Hij leerde alles onderweg en je raadt het al, hij bereikte eigenhandig de top, waarna hij weer op de fiets stapte en terugkeerde naar huis. Je leest over zijn avontuur in Ultimate High, my Everest Odyssey. Michel: 'Alles kan. Als je maar doet.'

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!