creators' talk

Navied Tavakolly, ECOR


Navied: "ECOR ontwikkelt een techniek om restvezels om te zetten in panelen. Denk aan houtafval, archicultural waste en urban waste zoals karton en textiel of koffiedik. We ontwikkelen hiermee een hoogwaardig alternatief voor hout, spaanplaat en MDF. Uniek, want het bestaat uit afval, is gemaakt zonder toevoegen van chemicaliën alléén met waterdruk en warmte en daardoor zijn het zeer gezonde producten met een cradle-to-cradle certificaat.
Deelname aan het Bouwprogramma heeft vooral te maken met het experimentele karakter. In de oude bouwketen is het soms lastig om een nieuw product te introduceren, maar omdat het Bouwprogramma
circulariteit ademt, krijgen dit nieuwe type producten een kans. Door de circulaire benadering van alle deelnemende partners aan de projecten, verdwijnt de weerstand tegen nieuwe producten." 


Navied adviseert partijen over het verwerken van panelen die recyclebaar of afbreekbaar zijn, maar kijkt ook mee wat te doen met grote reststromen. Navied: "Zo heeft Schiphol bijvoorbeeld veel papier- en kartonafval en verbouwen ze olifantsgras om de ganzen te weren. Deze twee producten samen leveren een nieuw product op: stofschotten die plekken waar verbouwd wordt afschermen voor publiek."


Navied hoopt dit principe in de omgeving van grote reststromen te implementeren, zodat nieuwe producten lokaal worden geproduceerd en ook lokaal worden gebruikt. De MRA is zo’n omgeving die met de reststromen van Schiphol aan de gang zou kunnen gaan.

 

Van nature had Navied weerstand tegen duurzaamheid. Hij zag het als minder minder minder, wat je in het westen misschien wel kunt vragen van mensen, maar in armere delen van de wereld niet. Pas toen hij in
aanraking kwam met de circulaire economie raakte hij verslingerd aan het principe. Circulariteit gaat verder dan duurzaamheid en richt zich op een systeemverandering die duurzaam en evenwichtig samenleven en
ondernemerschap mogelijk maakt.

 

Hij raadt ons aan naar deze TedTalk te kijken. Een vrolijke en vooral andere kijk op hoe wij ons eigen systeem kunnen veranderen om ons geluk eigen kunnen maken.

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!