creators' talk

Nurullah Gerdan is werkzaam bij de Gemeente Haarlemmermeer. Deze gemeente speelde een grote rol bij de totstandkoming van het Bouwprogramma.

 

Het idee dat er zoiets als een Bouwprogramma nodig was, een gemeenschappelijke database voor bouwen in de ruime zin van het woord, ontstond tijdens het voorzitterschap van Nederland tijdens de Circulair Expo in 2016. Nurullah: 'De urgentie bleek hoog in de MRA, met name omdat er de komende jaren 250.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Het liefst zo duurzaam mogelijk. C-Creators was een partij waar een gelijkgestemde visie bestond en waar ook allerlei contacten waren met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Daarnaast kenden wij elkaar al langer van de Holland Circular Hotspot.'

 

Nurullah is binnen de gemeente de interne coördinator van het bouwprogramma. Hij heeft het ambtelijke proces samen met Frouwien Oudkerk getrokken en opgetuigd. De maatschappelijke en economische gevolgen van extreme droogte én neerslag, vervuiling en andere mondiale ontwikkelingen met een grote impact zijn steeds meer voelbaar. Schaarste van schoon drinkwater, grondstoffen en fossiele brandstoffen zorgen wereldwijd voor ellende en oorlogen en dat maakt dat Nurullah zich in de circulaire wereld is gaan verdiepen.

 

Nurullah: 'De mens moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid pakken voor het welvaart, welzijn en vrede, niet alleen in het hier en nu, maar ook voor de toekomst en elders. Er moeten nu lange termijn beslissingen worden genomen waar onze kinderen later ook nog tevreden over zijn. Zorg voor schone energie en hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en creëer daarmee kansen voor de regionale arbeidsmarkt en internationale concurrentiepositie waardoor je minder kwetsbaar wordt voor economische conjunctuur en geopolitieke conflicten. Een forse uitdaging, maar niet onmogelijk. Mijn tip is een uitzending van Tegenlicht door Thomas Rau, Het einde van bezit. Het verandert je wereldbeeld.'

 

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!