creators' talk

Afscheid nemen

 

Els Leclercq - Research Fellow Circular Economy, TU Delft

 

Als stedenbouwkundige ben ik al vele jaren bezig met het ontwikkelen van duurzame stedelijke ontwikkelingen. Daarnaast ben ik verbonden aan de TU Delft / AMS Institute waar ik onderzoek doe naar nieuwe organisatiestructuren voor innovatieve stedelijke processen en hoe de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving hier een rol in kan spelen. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe gedecentraliseerde circulaire benaderingen technische oplossingen kunnen bieden voor een globale en lokale maatschappelijke context. In mijn onderzoek staan actieve betrokkenheid van burgers, dataficatie en digitalisering (of de 'slimme stad') en een rechtvaardige en duurzame stad centraal.


De transitie naar een circulaire economie betekent voor mij dat we afscheid nemen van een verkwistend en onrechtvaardig economisch stelsel naar een meer gelijke en duurzame economie. Als we dit echt goed voor elkaar willen krijgen, zullen we onze manier van leven drastisch moeten omgooien; een systeemverandering is nodig om een circulaire economie te bewerkstelligen.


In deze prijsvraag voor circulair bouwen voor woningcorporaties worden de verschillende circulaire strategieën openlijk met elkaar besproken – zowel de successen als de tegenvallers – waardoor de corporaties veel van elkaar leren. 

 

Mijn eigen circulaire inspiratie is het boek 'Kinderen van Moeder Aarde' van Thea Beckman - een klassieker - en een absolute aanrader. Zij laat hierin zien dat technologische vooruitgang altijd getoetst kan worden aan maatschappelijke wenselijkheid.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!