creators' talk

Leren door doen

 

Ilse van Andel

Senior adviseur strategie, innovatie en duurzaamheid bij Eigen Haard

 

Als senior adviseur bij de afdeling strategie van Eigen Haard, hou ik me bij bezig met innovatie en duurzaamheid. Het stimuleren van pilot-projecten en de beleidsmatige verankering van circulair werken in de organisatie is op dit moment mijn grote uitdaging. Gelukkig doe ik dat niet alleen. Binnen Eigen Haard heb ik een werkgroep in het leven geroepen met daarin collega’s van verschillende afdelingen. Het afgelopen jaar zijn er op bijna alle vastgoed gerelateerde afdelingen pilot-projecten gestart. Wij geloven namelijk in leren door doen. Daarnaast werken we ook aan het op orde brengen van een aantal basiszaken, zoals het aanpassen van onze standaard materialenlijst, ontwerprichtlijnen en de uitvraag aan onze aannemers en keten-partners. We werken daarbij samen met kennisinstellingen zoals de TU Delft en de hoge scholen.

 

De corporatiesector is in hoog tempo bezig haar bezit te verduurzamen, nu nog kijken we daarbij vooral naar de energetische kant. Ik vroeg me al een tijd af of we later geen spijt krijgen van de materialen die we daar nu voor gebruiken. Deelnemen aan deze challenge was voor ons een uitgelezen mogelijkheid dat te onderzoeken. Zo startten we een pilot voor onze eigen aanpak waarmee wij onze woningen versneld verduurzamen. We richten ons daarbij voornamelijk op het volledige isolatiepakket van de woning. Daarbij gaat het om grote hoeveelheden materiaal, mede omdat we veel woningen aanpakken. En wij zijn niet de enige corporatie die dit doet, er is dus een enorme potentie voor opschaling. Als wij een meer circulaire manier kunnen vinden, dan kunnen we daar impact mee maken.

 

Ons leerproces naar circulair werken houdt ons al enige tijd bezig. Eén van de dingen die ook in deze challenge naar voren kwam, is dat het handig is de uitdaging niet tè groot te maken. Ik ben daarom heel blij dat wij ons richten op een afgebakend onderdeel van de woning. Daarnaast is het mooie van de challenge dat we gelijk de mogelijkheid hebben kennis met de andere deelnemende partijen uit te wisselen, dat inspireert èn we leren gelijk van elkaar. Zo zien wij een stukje overlap met het project van Stadgenoot en is het project van de Alliantie interessant voor ons. Eén van mijn persoonlijke inzichten is dat het niet in één keer 100% goed hoeft te zijn. Het is een continu leerproces, voor iedereen. Dan kan het zijn dat je achteraf denkt, dat had ik anders moeten doen. Anne van Stijn van de TU Delft wees ons er tijdens een werkbijeenkomst op dat we niet te hard voor ons zelf moeten zijn. Dat helpt mij stappen te zetten en gewoon door te gaan. Mindfulness voor onszelf en het proces.

 

Ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb te kunnen werken aan een duurzame en in het bijzonder circulaire woningsector. Rechtvaardigheid is daarbij één van mijn drijfveren. De wereld is een groot ecosysteem, als je dat verstoort, heeft het hele systeem daar last van. De mens is op dit moment de verstorende factor. Wat geeft ons het recht dat ecosysteem uit balans te brengen? Als onderdeel van het systeem hebben we de plicht er ook voor te zorgen. De disbalans wordt op steeds meer plekken zichtbaar. Ik heb bijvoorbeeld twee jaar geleden gedoken bij de Malediven. Je verwacht daar prachtige koralen te zien, maar het merendeel was dood. Plaatselijke duikers gaven aan dat ze het in 3 maanden hadden zien verbleken nadat de watertemperatuur extreem hoog was. Dat heeft grote gevolgen voor de eilanden. Het koraal beschermt tegen de zee en voorziet van voedsel en inkomsten. De bewoners van de eilanden zijn niet de grootste oorzaak van het afsterven van het koraal, dat zijn wij allemaal, maar zij zitten nu al met de gevolgen. Het tempo waarin dit gaat beangstigt mij. Als ik een bijdrage kan leveren meer evenwicht in het systeem te brengen, dan doe ik dat graag. Elke kleine bijdrage draagt bij aan grote impact.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!