creators' talk

Samenwerking & delen van kennis

 

Kees Faes, SGS Search

Juryvoorzitter prijsvraag Op weg naar een circulaire stad

 

SGS Search inspecteert, analyseert en adviseert de bebouwde omgeving, met name op het gebied van veiligheid, kwaliteit, milieu en duurzaamheid. Als het over vastgoed gaat, richt SGS zich op alle levensfasen: de (certificering van) bouwproducten, de bouw, de exploitatie (gebruik, onderhoud, renovatie, transformatie, aan- en verkoop) en het einde van de levensduur van het gebouw. De aanwezigheid van expertise binnen ons bedrijf op al deze gebieden, in al deze levensfasen, is voor mij, als duurzaamheids-adviseur/projectmanager, een groot voordeel. Ik houd me immers bezig met circulair bouwen en slopen en adviseer zowel bij nieuwbouwprojecten, als bij bestaande bouw, als bij sloopprojecten. En dat is gaaf, zeker als je vanuit circulaire principes kringlopen wilt sluiten.

 

Die circulaire principes zijn wat mij betreft vooral gericht op het behoud van waarde, zowel van de gebouwen en de producten en materialen waaruit ze opgebouwd zijn, als van onze leefomgeving en natuur. We moeten immers naar een lagere milieu-impact en zuiniger zijn met onze grondstoffen. Zeker als je bezig bent met bestaande gebouwen of sloopprojecten, wordt je geconfronteerd met het gegeven dat er in de tijd dat deze gebouwen gerealiseerd werden nog weinig of geen aandacht was voor duurzaamheid of circulariteit. We willen graag circulair slopen (als er al gesloopt moeten worden natuurlijk) en dus streven we naar waardebehoud en hoogwaardig hergebruik van elementen, componenten en materialen. Dat blijkt in de praktijk vaak lastig, bijvoorbeeld door de toepassing van gevaarlijke stoffen, zoals asbest of chroom IV, of omdat elementen een verkeerde afmeting of samenstelling hebben of niet 'heel' uit een gebouw gehaald kunnen worden. Juist deze ervaringen en kennis van hoe het niet moet vormen een prima leidraad voor alle nieuwbouw die we nu realiseren.

 

Het ontwikkelen en delen van kennis, vooral met betrekking bestaande bouw,  als één van de doelstellingen van het programma 'Op weg naar een circulaire stad', is voor mij een belangrijke reden om 'ja' te zeggen tegen het juryvoorzitterschap. Als we impact willen maken èn dat is nodig, dan moeten we kunnen opschalen en moeten we de kennis en ervaringen die opgedaan worden bij de challenge met elkaar delen. Eenmalige successen zijn leuk en kunnen inspireren, maar realisme, maakbaarheid, bewonersbetrokkenheid én betaalbaarheid zijn nodig om circulaire renovatie breder uit te kunnen rollen. De stimulans die de gemeente Amsterdam daarbij geeft is natuurlijk heel mooi.

 

Een ander belangrijk aspect om te komen tot succesvolle herhaling en opschaling van circulaire projecten bij de verschillende woningcorporaties (of andere marktpartijen) is samenwerking. Dat hebben we tijdens het proces tot nu duidelijk gemerkt. Woningcorporaties onderling, met dezelfde belangen, uitdagingen én ambities, kunnen veel van elkaar leren. De marktpartijen die betrokken worden bij een corporatie brengen allemaal kennis en ervaring in die ook zinvol is voor de andere corporaties. Het feit dat niet alleen adviserende, maar ook uitvoerende partijen aangehaakt zijn, geeft aan dat het zinvol, of misschien zelfs noodzakelijk is, om de gehele keten vroeg te betrekken. Dus niet traditioneel aanbesteden, maar een integrale aanpak, gebaseerd op samenwerking en vertrouwen.

 

Ik vind het een eer een bijdrage te kunnen leveren. Niet alleen als jurylid, maar ook in de vorm van het delen van mijn ervaringen en uitdagingen die ik tegenkom in het werk. Als ik op deze wijze ook maar een klein beetje toegevoegd heb aan een succesvolle aanpak van de uitdagingen van de woningcorporaties, is het voor mij al geslaagd. Laten we er samen voor gaan, met zijn allen!

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!