creators' talk

Stip op de horizon

 

Pierre van Vliet, adviseur Vastgoed, Rochdale.

 

Als adviseur Vastgoed binnen de afdeling Vastgoed van Woningstichting Rochdale is het verduurzamen van woningen mijn vakgebied. Duurzaamheid is inmiddels een containerbegrip voor veel ontwikkelingen geworden. Bij dit soort veranderingen is het van belang een stip op de horizon te hebben, een beeld waar we naar toe werken. Maar ook heel concreet antwoord op de vraag: welke stap gaan we vandaag zetten en hoe helpen we mensen deze stap te zetten? Binnen de organisatie moet dit verankerd worden, zowel in beleid als in werkprocessen.


Op het gebied van circulariteit is er veel onduidelijk. In 2005 heb ik de opleiding Cradle-to-Cradle gevolgd, maar daarna heb ik er niet veel mee kunnen doen. Ik ben dan ook blij met deze challenge 'Op weg naar een circulaire stad'. De lineaire benadering van het gebruik van grondstoffen is niet houdbaar. Het is niet vol te houden hoe wij in de bouwsector met grondstoffen omgaan. Het is gebruiken en weggooien. In de challenge krijgen we positieve en inspirerende verhalen van elkaar te horen en ik merk dat ik daardoor andere oplossingen aangereikt krijg.


Het gedachtegoed van Kate Raworth, de donut-economie, met het ecologische plafond en het sociale fundament, vind ik prachtig. Deze theorie stimuleert nieuw gedrag èn nieuw beleid. Ik worstel nog met de tegenstrijdigheid tussen weten en handelen, ik merk dat ik anderen nodig heb om daarin vooruit te komen.


Rochdale staat net als alle vastgoed-eigenaren voor de opgave het bezit te verduurzamen en de doelstellingen van Parijs te halen. Om dit te behalen, moeten we een behoorlijk deel van onze 40.000 woningen gaan isoleren en voorzien van een duurzame warmtebron. Hiervoor is een immense hoeveelheid materiaal nodig. Materialen die we onttrekken aan de aarde en die ook weer hun eigen footprint hebben. Voor Rochdale is het duidelijk dat het anders moet en kan. Stap voor stap willen we dat leren. De uitdaging van de challenge Circulair Bouwen heeft ons ertoe aangezet een extra stap te maken. We zijn daar blij mee, ook al is het een uitdaging dit uit te voeren gezien alle opgaves die we al hebben.


Een belangrijke les die ik bij deze challenge heb geleerd, is het belang om hier als team aan te werken en daarbij het lef te hebben spontane creativiteit toe te laten. Zo heeft de inzending van Rochdale ertoe geleid, dat we het naast een technische innovatie ook als een sociale innovatie zien. Ik zie de weg naar een circulaire economie als een transitie. Wat mij betreft zijn hiervoor technische èn sociale innovaties noodzakelijk. Over het doorvoeren van veranderingen is door de gebroeders Heath het prachtige boek Switch geschreven. Met krachtige metaforen geven ze handen en voeten aan veranderprocessen. Een andere aanrader is het hiervoor al eerder genoemde boek Donuteconomie van Kate Raworth.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!