creators' talk

Samira Errami, EIB


De EIB is een onderzoeksbureau dat aan de hand van economische analyses antwoord geeft op beleidsvraagstukken in de bouw. Het EIB werkt samen met de HvA en het AMS aan een kennisagenda. Hierbij
worden allerlei aspecten van de bouw onder de loep genomen, waardoor aanpassingen in te voeren beleid gericht kunnen worden gedaan. Binnen het Bouwprogramma zijn de kennispartners TNO, Cirkelstad en C-
Creators.


Samenwerken met het Bouwprogramma was een logisch verhaal. Samira: 'De pilots die nu worden uitgevoerd leveren een schat aan data op die in de toekomst kunnen worden gebruikt bij nieuwe bouwprojecten, maar ook bij te voeren beleid. Het EIB helpt zo om pilots op te schalen. Een voorbeeld is het bouw- en verbouwscholenproject in de Haarlemmermeer dat niet alleen voor andere scholen (denk landelijk) van toepassing kan zijn, maar ook voor bedrijfsleven en overheid. Het EIB heeft baat bij praktijkvoorbeelden, omdat deze inzicht geven in knelpunten. Loopt het financieel economisch vast, zijn er problemen met regelgeving, technische moeilijkheden of vage normering? Maak je dit inzichtelijk en denk je mee over oplossingen, dan heeft circulair bouwen een grotere kans van slagen.'


Circulariteit heeft uiteraard de steun van Samira, maar ze houdt het wel graag realistisch. Samira: 'Er is toch vaak een financiële prikkel nodig om mensen over de streep te trekken. Heb je een kleine portemonnee, dan kun je wel nadenken over duurdere circulaire spullen, maar betalen is een tweede. Daar zou iets moeten gebeuren: stimuleer door middel van een financieel voordeel het gebruik van circulaire materialen. Er wordt nu vaak geroepen ‘Willen is kunnen’, maar dat geldt alleen voor mensen en bedrijven met voldoende middelen. Daar kan soms realistischer mee worden omgegaan.'


'Hoe klein de vermelding in het regeerakkoord ook is, het staat er wel en dat betekent dat de Rijksoverheid maar ook lagere overheden en de markt aan de slag moeten. Ook het grondstoffenakkoord inspireert mij, juist omdat er alleen doelen gesteld worden en niet gezegd wordt hoe we er moeten komen. Geeft voor ons als onderzoekers veel ruimte om te kijken hoe hier op een zinnige manier toe gekomen kan worden.

 

https://www.circulaireeconomienederland.nl/grondstoffenakkoord/default.aspx

 

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!