creators' talk

TNO is, als één van de initiatiefnemers, kennispartner van het Bouwprogramma

 

Willemijn van der Werf, TNO,  werkt aan toegepaste kennisontwikkeling, circulariteit en milieu zijn belangrijke onderwerpen. Er wordt onderzocht hoe circulariteit kan worden bijdragen aan een bouwsector met een lagere milieu footprint, hoe het beste partnerships kunnen worden aangegaan en met wie. In een notendop zijn dat de redenen waarom TNO samenwerkt met het Bouwprogramma.


Willemijn: 'We hebben meegedacht over de opzet, waar moet een goed bouwprogramma aan voldoen? Vier pijlers waren belangrijk: kennisopbouw, kennisuitwisseling, instrumenten en projecten. Als je daarop focust, ben je zo goed als compleet. Voor TNO is de samenwerking om meerdere redenen interessant. Het Bouwprogramma werkt samen met het EIB, Circkelstad en is geïnitieerd vanuit C-creators. Dat dekt het economische toekomstperspectief, de ervaring
van huidige bouwpartijen door heel Nederland en alle initiatieven die in de MRA worden ontwikkeld. Daar draagt TNO graag een steentje aan bij.'

 

Willemijn is samen met het Bouwprogramma op zoek naar bouwpartners die zich committeren aan het programma. Denk aan BAM of VolkerWessels. Door het digitaliseren van de materialenkennis uit hun projecten, kunnen zij een grote bijdrage aan het programma leveren. Ook de samenwerking met Madaster is een fijne. Maakt TNO een grof
materialenpaspoort over een groter gebied, Madaster duikt de projecten in om materialen vast te leggen. Door hun databases met elkaar te laten praten, ontstaat een totaalplaatje van gebruikte materialen in een bepaald gebied.


Willemijn ziet circulariteit zelf als een middel, niet als een doel. Tien jaar geleden verdiepte zij zich in het duurzaamheidsvraagstuk en levert via haar werk nu een wezenlijke bijdrage. Willemijn: 'Duurzaamheid is een
totaalplaatje. Het omvat milieu, sociale en economische factoren en materiaalgebruik. Circulariteit is onderdeel van het grotere geheel.'

 

Haar inspiratie:​​​​​​ LanzaTech is een scale-up die denkbeelden over koolstof transformeert. Koolstof om een ‘carbon-smart’ wereld in te richten. Koolstof komt vrij in afvalgassen vanuit onder andere de staalindustrie. Dat kan je gebruiken voor de productie van ethanol, kerosine en chemische producten. Een prachtig voorbeeld van de circulaire economie.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!