accelerators of the circular built environment

Let's economize

wat is de waarde van jouw circulaire inspanningen

Circular Roast

 

Je bent druk bezig met de transitie naar een nieuwe circulaire bouweconomie. Je wil graag circulair bouwen concreet implementeren. Of je bent al bezig met een circulair ontwerp, een concept of hebt zelfs al een circulair gebouw neergezet. Alleen, hoe waardeer je jouw inspanningen, wat is de circulaire waarde, wat had er beter of anders gekund? Daarvoor hebben wij de Circular ROAST ontwikkeld.


Je deelt jouw concept, ontwerp of gerealiseerd gebouw met ons. Samen met de gehanteerde uitgangspunten en gebruikte randvoorwaarden. Wij gaan met onze kennis en ons netwerk aan de slag om jouw inbreng goed door te lichten, alle voor- en nadelen naar voren te halen en je vooral veel input te geven wat je de volgende keer beter of anders kunt doen. Kortom, we vullen jouw case aan met waardevolle inzichten en aanvullingen.

 

Wat is onze aanpak?

Ten eerste analyseren we diepgaand jouw inbreng. We halen de thema’s met de meeste impact naar voren en bespreken deze. Vervolgens gaan we op zoek naar partijen en experts die op deze onderwerpen vooruitstrevend zijn en hierin een richtinggevende stem hebben. Dan kan je denken aan architecten, adviseurs of producenten voor de inhoudelijke oplossingen, maar ook aan systeemdenkers, financierders of aanbesteders voor organisatorische vraagstukken. En ook aan partijen die wat verder van de case afstaan en met een verse blik kijken naar het vraagstuk en kritische vragen stellen. Met hen delen we de randvoorwaarden en oplossingen zodat ze een helder beeld krijgen van de ingediende case. Vervolgens eindigen we met hun mening en advies omtrent het onderwerp.

 

Dat doen we niet in een achterkamertje, we brengen alle betrokken partijen bij elkaar. De ontwikkelaar, de architect, de financierder, de uitwerkende partijen en de adviserende partijen gaan samen het gesprek aan. Vooraf vatten we de case samen en bepalen we gezamenlijk de scope en de criteria waarmee we met elkaar dit gesprek aangaan. Vervolgens geven we de experts/partijen die een idee hebben gepresenteerd de kans de uitwerking van het idee te pitchen, incl. de toets van het idee in de (weerbarstige) praktijk.


Hiernaar starten we in groepen, die we passend bij de onderwerpen of aanvullend voor de confrontatie samenstellen en gaan op zoek naar aanpassingen, verbetervoorstellen, alternatieven. Kortom, we 'roasten' de case. We stoken het vuur op,  we benoemen de zwakke plekken van de case. De vragende partij gaat in op vragen en suggesties van de pitchende partij(en) en denkt mee met de doorontwikkeling van het idee. Elke toehorende partij biedt hulp aan voor de doorontwikkeling van de case. Bijvoorbeeld een introductie, toegang tot kennis of een voorstel tot samenwerking.  Om te komen tot een integraal advies delen we alle oplossingen in een gemeenschappelijke sessie met elkaar.

 

Op deze manier ontstaat een integraal beeld van mogelijkheden en alternatieven. Je kan jouw ontwerp of oplossing inschatten op basis van een innovatieve discussie met toonaangevende experts, je ziet eventuele gemiste mogelijkheden, je breidt jouw netwerk uit met experts op jouw, specifieke circulaire onderwerp en je ontvangt van hen een palet aan tips & adviezen die je direct kunt toepassen of in het volgende project de circulaire lat weer wat hoger kan leggen. Kortom, je kan jouw circulaire uitdagingen steeds beter implementeren en vervolmaken.

 

Interesse, neem dan contact met ons op.

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!