projecten Bouwprogramma

Binnen het Bouwprogramma werken we samen met onze partners aan diverse projecten.

 

Lincolnpark

Binnen het ontwikkelgebied Hoofddorp Zuidoost de Parken worden verschillende projecten ontwikkeld waaronder het deelgebied Lincolnpark. Het gaat daarbij om de realisatie van 800 woningen, een wijkcentrum van 5000 m2 bvo met bijbehorende parkeer-, logistieke- en onderwijsvoorzieningen. Het Bouwprogramma zorgt er samen met Gemeente Haarlemmermeer voor dat dit dé circulaire wijk van de toekomst wordt.

 

TNO Call Circulaire Economie

Het Bouwprogramma gaat in samenwerking met Madaster aan de slag met de NWA Call Circulaire Economie van TNO. Het onderzoek zal gaan over de kansen in de gebouwde omgeving; Nieuwe circulaire (ver)bouwsystemen voor woon/kantoorwijken. In overleg met TNO wordt ingezet op digitalisering in de bouw, om zo de transitie naar circulair bouwen te kunnen versnellen.

 

Breman

Breman heeft de ambitie om het huidige lineaire business model van de installateur te veranderen naar een circulair businessmodel. Voor een renovatie project van woningbouw in Utrecht, gaat Breman de installaties zo circulair mogelijk ontwerpen en uitvoeren. Het Bouwprogramma zet haar kennis omtrent circulaire installaties in en ondersteunt de uitwerking van het model ‘klimaat als een service’.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!