Een nieuw perspectief

Tijdens de werksessie 'stikstofvrij bouwen' op 28 september a,s, bouwen we aan een 'nieuw perspectief'. In dit invitation-only evenement, zoeken we innovatieve partijen en opdrachtgevers die werken aan stikstofvrij en circulair bouwen. Wil je hierbij zijn? Mail Imme om je aan te melden.

 

achtergrond

STIKSTOFVRIJ BOUWEN

 

De stikstofcrisis kreeg een nieuwe wending in 2019 toen circa 18.000 vergunningsaanvragen voor bouw- en infrastructuurprojecten werden stilgelegd. Kijkend naar de bouwopgave waar we voor staan, is de urgentie hoog om met het 'stikstofprobleem' aan de slag te gaan. De Provincie Noord-Holland heeft geïnventariseerd welk instrumentarium beschikbaar is om ervoor te zorgen dat de verschillende bouwprojecten doorgang kunnen vinden. Uit deze inventarisatie is naar voren gekomen dat circulair bouwen – in de breedste zin van het woord – aangrijpingspunten biedt. Circulair bouwen is niet alleen een oplossing om stikstofvrij te bouwen, maar levert ook vele andere voordelen. Tijdens de werksessie 'stikstofvrij bouwen' op 28 september aanstaande, willen we aan de slag met een 'nieuw perspectief' op bouwen. 

 

Programma:

We starten met een presentatie over stikstofproblematiek en circulair bouwen. We presenteren een aantal maatregelen die stikstofvrij bouwen stimuleren. En die daarnaast vele andere voordelen oplevert, waardoor de maatregelen 'no regret' worden. De maatregelen vanuit circulair bouwen zijn verdeeld in drie categorieën: bouwmethodieken, bouwlogistiek en de gebruiksfase van woningen. 

 

De tweede presentatie wordt gegeven vanuit de huidige praktijkervaring. The Hedgehog company deelt hun ervaringen uit de praktijk en geeft inspirerende voorbeeldprojecten om te laten zien wat er mogelijk is rondom stikstofvrij bouwen. Zo laten zij met impactberekeningen zien welke mogelijke reducties je kan behalen en hoe groot effecten kunnen zijn bij het toepassen van bepaalde maatregelen (denk ook aan CO2 reductie, etc.). 

 

Als laatste presenteert Platform31 hun  onderzoek over effectieve manieren hoe een gemeente een geschikte rol kan spelen om stikstofvrij bouwen te stimuleren. Hierbij wordt er ingegaan op de ontnauwing van het stikstofdossier: kijken naar meerdere voordelen dan alleen stikstofreductie. Daarnaast biedt samenwerking tussen verschillende gemeenten veel kansen om om te gaan met het stikstof besluit. 

 

Na deze presentaties gaan we tijdens deze sessie met een select gezelschap aan de slag om een handelingsperspectief te formuleren voor deze maatregelen. Vragen zoals: 'Wat vinden we van de genoemde maatregelen? Hoe toepasbaar is het? En wat heeft iedereen nodig om de maatregelen te realiseren?' staan centraal. De groep genodigden bestaan uit een aantal gemeenten die te maken hebben met de stikstofuitspraak, innovatieve marktpartijen en kennisinstellingen. 

 

Het doel van de bijeenkomst is een handelingsperspectief te formuleren op de maatregelen. Hierbij maken we tijdens de werksessie een inventarisatie wat en wie elke partij nodig heeft om maatregelen te kunnen implementeren. Denk aan financiële, organisatorische, wetgeving of technische benodigdheden. 


Het is een invitation-only evenement, waarbij we op zoek zijn naar de innovatieve partijen rondom circulair bouwen. Wil je hierbij zijn? Mail dan naar imme@c-creators.org om je aan te melden.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!