wij zijn c-creators

Een groeiende coalitie in de MRA

Veel veranderingen, groot en klein verlopen volgens het principe dat Hegel, de Duitse filosoof ooit geïntroduceerd heeft. Eerst is er de these. Daarna volgt een antithese, als kritiek of als verzet. Gevolgd door de synthese waarbij de lessen van beide gecombineerd worden tot iets nieuws. Dat zie je in de wetenschap, maar ook in de kunst. Kubisme ontstond uit Expressionisme dat op haar beurt een kunstkritiek was het Impressionisme. En dat zie je zeker ook bij de transitie naar circulaire economie.

 

Met het rappory ‘Limits to Growth’ (Club van Rome, 1972) is de basis gelegd om de weeffout in het huidige economische model zichtbaar te maken, de these. 36 vooraanstaande wetenschappers becijferden dat grondstoffen uitgeput raakten, de aarde vervuild was en de voedselproductie de bevolkingsgroei niet bij kon benen. Oorzaak: de industrialisatie. Een verandering was en is bitter noodzakelijk. Mede door de Club van Rome kwam de duurzaamheidsgedachte op, de antithese. Met als vaak ervaren nadeel, het opgestoken vingertje, er mist een motiverende gedachte. Rond 2000 liet een nieuw geluid zich horen; Cradle-to-Cradle. We gaan de weeffout herstellen.

Wij maken producten door er energie, materialen en grondstoffen in te stoppen. Als het product opgebruikt is, danken wij het af en beginnen we opnieuw. Dat model is eindig en niet in balans met de natuur. Wij moeten het economisch systeem zo herinrichten dat wij geen afval meer produceren. Alle gebruikte materialen in het ene product, kunnen nadat het product is opgebruikt, worden ingezet in een ander product, zonder kwaliteitsverlies. Recyclen was wat Cradle-to-Cradle betreft een afgezwakte vorm. Het gaat om waardebehoud. Deze gedachte betekende dat we op zoek gingen naar innovaties in processen maar ook in onze producten. Maar er ontbrak nog één belangrijk onderdeel.

 

De Ellen MacArthur Foundation – toen al bezig met de volgende stap: circular economy – zette een stroomversnelling in gang. Zij gaf het adviesbureau McKinsey de opdracht om uit te rekenen wat de transitie naar een circulaire economie aan economische mogelijkheden zou opleveren. Die eerste berekening kwam uit op een slordige 300 tot 600 miljard dollar per jaar voor Europa alleen al. Zo werd het sluiten van kringlopen ‘common sense’. De crux; het ontwikkelen van andere business modellen, andere verdienmodellen. Hoe kan je waarde behouden en daarmee geld verdienen?

Wij komen nu in een stroomversnelling. Je ziet dat overheden circulair gaan aanbesteden. Dat de nieuwe vleugel van Schiphol circulair wordt gebouwd, dat is 3 miljard, die in de markt wordt neergelegd. In lijn daarmee wil Nederland in 2050 de transitie hebben gemaakt naar de circulaire economie. Dat is een hele brede doelstelling en C-creators wil daaraan bijdragen. De bouw heeft daarbij onze focus in het Bouwprogramma. Wat zou het goed zijn als de bouwopgave van de Metropoolregio Amsterdam (250.000 woningen tot 2040) circulair wordt aanbesteed.

 

Er zijn dan nog veel zaken om uit te vinden. Want bij circulaire bouwen komen veel meer disciplines en vakgebieden samen dan in de meer traditionele manier van bouwen. Denk bijvoorbeeld aan installaties om hele wijken te verwarmen, aan technieken voor het opslaan van energie in batterijen of het voorzien in de energievraag van alle elektrische auto’s. Banken, woningcorporaties en ontwikkelaars moeten anders leren of durven denken over waarde en eigendom. Dit is onze ‘Man on the Moon’. We gaan voor nieuwe wetgeving komen, andere verdienmodellen, nieuwe financieringsmodellen, een materialenpaspoort om te weten waar, welke materialen in een gebouw zitten.

Wij verkeren in Nederland in een unieke positie. We leven in een dichtbevolkt gebied. Dat maakt ons creatief met ruimte. Wij hebben zelf weinig grondstoffen. En met de groei van de wereldbevolking en verstedelijking zullen er steeds meer metropolen met dezelfde problemen te kampen krijgen. Want zonder stappen te zetten naar een circulaire economie, slibben de steden dicht. Als Nederland lopen wij nu al voor de troepen uit. Deze opgebouwde knowhow is ons exportproduct. En zo spreken we met recht over een nieuwe, circulaire economie. De synthese wordt dan compleet.

 

Welkom bij C-creators.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!