wij zijn c-creators

Size matters

 

Waar denk jij aan als je deze titel leest? Ik, zoals altijd, aan de wereldwijde circulaire transitie. Er is beweging op alle fronten en het is fantastisch te zien dat in zes jaar tijd de circulaire economie zich van een vaag, maar inspirerend begrip, heeft ontwikkeld naar een genuanceerd beeld over hoe de economie moet veranderen met daarbij de eerste bewijzen van succes. Prangende vraag is nu niet of de circulaire economie het nieuwe normaal wordt, maar #wiemoetwatdoenopwelkeschaal en #hoedan?

 

Als circulaire enthousiasteling van het eerste uur voel ik me soms net het balletje in de flipperkast. Aangehaakt bij alle initiatieven met de drive alles met elkaar te verbinden.

 

Zo ook een maand geleden bij een bijeenkomst over de circulaire transitie op wereldschaal. De groep zat om tafel en keek uit over het Vredespaleis. Kitty van der Heijden gebruikte bij de volgende metafoor:

‘Het is als het bouwen van een kathedraal. Vraag je de architect wat hij doet, dan laat die zijn tekening zien en vertelt hij dat hij een kathedraal maakt, vraag je het de projectleider dan zegt hij dat hij bezig is een muur te plaatsen en vraag je het de metselaar dan zegt hij dat hij stenen aan het metselen is’.

Ook wij, een groeiende groep mensen, bouwen een nieuwe kathedraal, de circulaire economie. Elk met onze eigen rol.

 

Platform for Accelerating the Circular Economy

In het Vredespaleis ging het over PACE. Een initiatief ontstaan bij het World Economic Forum Congres in Davos om de circulaire economie ‘mainstream’ te maken. Fantastisch dat de wereldwijde transitie meer gecoördineerd wordt en er meer betrokkenheid ontstaat. De verleiding is alleen groot te vergeten dat we al gestart zijn met de bouw van de kathedraal. Het is van groot belang dat partijen als de Ellen MacArthur Foundation en Circle Economy betrokken zijn om niet los te raken van de reeds bestaande dagelijkse circulaire werkelijkheid.

 

De kabinetsreactie op de circulaire transitieplannen

Dan is er Nederland, met een actuele vraag. De transitie is al wat langer op stoom aan het komen. Goed nieuws, als we maar wel blijven kijken naar het werk dat al heeft plaatsgevonden of gebruik maken van de kennispartners die zich hebben gespecialiseerd in de circulaire economie.

 

Gelukkig is de kabinetsreactie een mooie weergave van de punten die de laatste jaren worden genoemd als potentiële versnellers. Ook hier lees ik dat uitwerking gevraagd wordt aan relatief ‘nieuwe’ spelers ten aanzien van de circulaire economie, eerder dan aan gefocuste specialisten en bestaande initiatieven. Ik maak mij, gek genoeg, de meeste zorgen over het ‘versnellingshuis’. Laten we ook hier verder uitbouwen op de tweede verdieping van de kathedraal die al gebouwd is. Ook het stratenplan waar de kathedraal aan staat, de klimaattafels, is nog niet gedetailleerd genoeg. Partijen die de versnelling al daadwerkelijk gestart zijn, hebben geen idee wat er gaat gebeuren, wat kan leiden tot verwarring en versnippering.

 

Route circulair – Circular Route

Ik denk wel eens, kunnen we niet de nationale transitie aanpakken alsof ons land één bedrijf is. Natuurlijk, je kan niet alles top-down organiseren, zoals vaak bij multinationals gedaan wordt, maar er is dan wel (vaak) meer regie op het vertalen van strategie naar implementatie.

In ons boek Route Circulair zagen we dat de onderzochte bedrijven de circulaire economie gebruikte als integrale verandermethode. Wij dachten uit deze praktijk een chronologisch stappenplan te kunnen deduceren, maar dat bleek niet zo simpel. Het goede nieuws is wel dat met een ondubbelzinnig doel voor ogen, de reis overal kan beginnen en overal naartoe kan gaan. Geen 10 stappenplan, maar ‘start anywhere, go everywhere’. De meeste bedrijven hadden genoeg samenhang in de totale aanpak om dit effectief te laten verlopen.

 

Graag had ik onderstaande illustratie nog opgenomen in het boek, dit overzicht voor verandering laat zien dat in mijn ogen het plan om Nederland circulair te maken nog niet concreet genoeg is. Het plan waarin duidelijk wordt wat wij gaan waarmaken ontbreekt en het gebrek aan middelen zorgt ervoor dat de opbrengst van circulaire transitie vertaald wordt naar de klimaatdoelstellingen en daarmee enkel de CO2-besparing. Hiermee wordt de rijkheid die de circulaire economie biedt tekort gedaan en levert dat, volgens dit model chaos & frustratie op.

 

Concrete projecten

Binnen C-Creators kiezen wij bewust voor de schaal van de metropoolregio Amsterdam. Een samenwerking waarin alle betrokken partijen binnen een half uur reizen bereikbaar zijn. Het plan is duidelijk, de middelen zijn beschikbaar en wij werken in de communities-of-practice aan het ontwikkelen van de nodige competenties. Concrete projecten op grote schaal en daarmee impactvol  buiten onze regio. Ons doel, projecten gezamenlijk realiseren en inspiratie bieden voor de transitie op nationale - en mondiale schaal.

Twee week geleden werd het boek Route Circulair vertaald in het Engels. Met daarmee de potentie 1,5 miljard mensen te bereiken. Een enorme bereik, maar de vraag is of de 31 Nederlands cases voldoende houvast bieden voor de transitie elders in de wereld. Inmiddels is de circulaire economie geen niche meer, maar gemeengoed geworden. Hoe wij daar komen en wie wat doet, is de vraag, maar laten wij vooral groot denken en doen, maar vooral doen. Met andere woorden, in goed Nederlands: ‘size matters & start anywhere, go everywhere’.

 

Voor nu, fijne zomermaanden, 

namens alle C-creators,

Guido Braam

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!