accelerators of the circular built environment

Let's economize

kernpartner

Provincie Noord-Holland

 

Met trots stellen we onze nieuwe kernpartner voor, de Provincie Noord-Holland. Dit partnerschap is voor ons belangrijk, niet alleen in financieel opzicht, maar vooral omdat we zo, in een nog sterker en breder netwerk, opgedane kennis breed kunnen delen, steeds meer organisaties bereiken en samen versnellen naar een circulaire bouweconomie.

 

'Onze stip op de horizon is dat de Noord-Hollandse economie in 2050 volledig circulair is. Dit is in lijn met het Rijksbrede programma 'Nederland circulair in 2050' en veel andere overheden hebben zich ook aan deze ambitie verbonden. Deze eenheid versterkt de ambitie, we hebben hetzelfde doel. De provincie Noord-Holland wil hier ook de komende jaren actief aan blijven bijdragen. Deze ambitie van 100% circulair in 2050 is helder, maar de weg ernaartoe ligt nog open. We werken op dit moment aan een nieuwe actieagenda Circulaire Economie voor de periode 2021-2025. Daarin formuleren we de concrete acties van de provincie om deze ambitie te kunnen bereiken. De transitie naar een circulaire economie gaat niet vanzelf en ook als provincie kunnen we het niet alleen. Samenwerken met onder andere medeoverheden, bedrijven en kennisinstellingen is dus vanzelfsprekend. C-creators is een community van koplopers en gedreven professionals die we nodig hebben. Daarom zijn wij als provincie kernpartner geworden. De vraag naar betaalbare woningen in Noord-Holland is groot en neemt nog steeds toe. De provincie vindt het belangrijk in deze behoefte te voorzien en de woningbouwproductie te versnellen. Tegelijkertijd willen wij de transitie maken naar een volledig klimaatneutrale en circulaire bouw. De kansen die er zijn, willen we graag samen met de partners van C-creators verzilveren'. |  Suzanne van den Noort, programmamanager Circulaire Economie

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!