blog Wouter van Twillert

bouwen in de MRA

 

Ik heb een groot zwak voor innovatie, maar ik denk wel eens dat ze het vroeger zo slecht nog niet bekeken hadden. Gebouwen werden gemaakt door vaklui met liefde voor het vak; materialen van ver waren duur, dus gebruikte men liever de lokale variant. Producten werden ontworpen om lang mee te gaan en vervolgens eindeloos te kunnen repareren. Een duurzame economie avant la lettre.

 

Tegelijkertijd is de wereld structureel veranderd: door toenemende druk op de woningmarkt moeten er tot 2040 alleen al in de metropoolregio Amsterdam (MRA) zo’n 220.000 nieuwe woningen bijgebouwd worden. Daarnaast voldoet een groot deel van het bestaande vastgoed niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Inmiddels versleten, te klein bemeten ruimtes of een veel te hoge energierekening. Voeg daarbij de regionale economische groei die leidt tot extra vraag naar nieuwe kantoorruimte en je ziet een enorme bouwopgave. Een opgave die in geen enkele verhouding staat tot de aantallen die vroeger gerealiseerd werden. Tel daar de huidige klimaatuitdagingen bij op en de conclusie is eenvoudig: innovatie is broodnodig.

 

Extreme times ask for extreme measures

Vanuit deze setting hebben we in 2017, samen met Cirkelstad, TNO en EIB, het Bouwprogramma voor de MRA ontwikkeld. Een ambitieus programma geïnitieerd door een aantal belangrijke spelers uit de regio met als doelstelling circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Er is bewust voor de schaal van de metropoolregio Amsterdam gekozen: een samenwerking waarin alle betrokken partijen binnen een half uur reizen bereikbaar zijn en direct betrokken bij de ontwikkeling van de regio. Zo creëerden we een community van mensen en organisaties die vanuit verschillende disciplines aan de slag gaat met circulair bouwen. We denken na over materialen en hoe deze verworden tot flexibele constructies. We geven aandacht aan water- en energieverbruik en biodiversiteit. Mobiliteit wordt geoptimaliseerd en we gaan uit van een goede sociaaleconomische basis. Zo ontstaan gebouwen en gebieden die een blijvend positieve impact hebben op de omgeving.

 

Circulair bouwen begint bij circulair ontwerpen

Dat is bij uitstek de rol van architecten. Maar zij zijn niet de enigen met een belangrijke stem. Van architecten en opdrachtgevers, ingenieurs, constructeurs en toeleveranciers, kortom, van alle betrokkenen vraagt de huidige

opgave een open blik, creativiteit en de bereidheid anders samen te werken.

 

Concrete projecten

Op dit moment zijn we bij 10 concrete projecten betrokken, waaronder 11.000 woningen, die op het gebied van verduurzaming, gebiedsontwikkeling, woning- en kantoorbouw op grote schaal worden uitgevoerd en daarmee

impactvol binnen en buiten onze regio. We werken aan complexe vraagstukken zoals circulaire aanbestedingen, financiering, ketenontwerpen en materiaalpaspoorten.

Kennis delen we niet alleen in 1-op-1 gesprekken, maar ook in masterclasses en community-of-practice meetings. Kennis in het ene project opgedaan, delen we proactief met onze partners in andere projecten. Zo hoeven we niet opnieuw het wiel uit te vinden en maken we kennis collectief en direct toepasbaar.

 

We hebben de hoop dat de circulaire bouwsector snel volwassen wordt, zodat wij en het Bouwprogramma overbodig worden en we onszelf op kunnen heffen. Tot die tijd helpen we graag mee en nodigen we je uit lid te worden van onze community.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!