op weg naar een circulaire stad

Eigen Haard: Kostenneutraal circulair verduurzamen

 

 

Eigen Haard zoekt een opschaalbare methode om hun ‘SaVe aanpak’ tegen dezelfde kosten circulair uit te voeren. Bij de SaVe (Samen Verduurzamen) aanpak worden woningen complexgewijs voorzien van vloer-, gevel- en dakisolatie, mechanische ventilatie en zonnepanelen. De grootste uitdaging is de vloerisolatie en het zoeken van een antwoord op de vraag wat de impact is van vloerisolatie en wat circulaire alternatieven zijn. Zoals bij elke verbetering van de woningen is het vereist dat er betrokkenheid en draagvlak is onder de bewoners.

 

AANLEIDING

Eigen Haard is één van de koplopers circulaire bouw. Al jaren investeren zij in het ontwikkelen van kennis en kunde op concepten als ‘Product as a Service’ (leasen van witgoed), hergebruik bouw- en sloopmaterialen, en ‘de circulaire mutatiewoning’. Recent is het wereldberoemde Amsterdamse School complex ’t Schip in de Spaarndammerbuurt duurzaam én circulair gerenoveerd en momenteel wordt het ‘Rivierenhuis’ circulair opgeknapt. Met het CO-Green concept is Eigen Haard ook een pionier in innovatieve samenwerkingsvormen in de bouwketen dat met succes in het Overtoomse Veld is toegepast.

De ambitie om CO2 neutrale woningen te realiseren direct gekoppeld met circulaire bouw. In de organisatie is circulair een thema dat speelt bij de verschillende afdelingen, onder andere renovatie, ontwikkeling, onderhoud, en strategie. Circulair is bij Eigen Haard gedefinieerd als een breed duurzaamheidsconcept met een belangrijke focus op materialen, maar waar ook energie, water en klimaatadaptatie, en biodiversiteit bij horen.
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in praktijkervaring. Lessen uit de pilots zijn vertaald naar uitgangspunten. Deze uitgangspunten voor circulaire bouw worden momenteel verder uitgewerkt in kaders voor projectontwikkeling.

 

UITDAGING

De gekozen challenge heeft een grote potentie tot opschaling. Eigen Haard gebruikt voor nieuwbouw, renovatie, en onderhoud een standaard materialenlijst. Deze is echter nog niet helemaal niet circulair. De wens is om een circulaire materialenlijst, inclusief producten, te ontwikkelen die we standaard kunnen gebruiken in projecten. Er is met name interesse om te kijken naar de betaalbaarheid, beschikbaarheid, levensduur, en neveneffecten van isolatiekorrels voor vloerisolatie.


Een andere uitdaging ligt in het bewustwordingsproces van bewoners, de acceptatie voor renovatie en grotere ingrepen en mogelijke kansen die de circulaire bouw of circulaire economie bieden om de bewoners mee te nemen in de transitie.
Resultaten van het onderzoek hebben de potentie om direct grootschalig toegepast te worden. In ieder geval wordt er, in de context van SAVE (Samen Versneld Verduurzamen) een demonstratiewoning gerealiseerd waarbij er ook expliciet een doel is om de bewoners hierin mee te nemen.

 

EIGEN HAARD ZOEKT

Eigen Haard zoekt een materiaaldeskundige die onderzoek kan doen naar betaalbare en duurzame (circulaire) vormen van vloerisolatie én een partij dat de waarde van circulaire materialen kan vertalen op een manier dat relevant is voor bewoners en interesse en bewustwording vergroot. De partij(en) hebben een brede kennis van circulaire oplossingen voor verschillende woningtypes en renovaties, kunnen dit ook doorrekenen, en zijn bereid met de bestaande samenwerkingspartners van Eigen Haard op te trekken in het ontwerpen en implementeren van de gekozen oplossing.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!