op weg naar een circulaire stad

Stadgenoot: Renovatie van 42 woningen in bewoonde staat

 

 

De circulaire renovatie van 42 woningen inclusief verbetering van de fundering, isolatieopgave en het omzetten van zolderruimtes naar woonruimtes. Stadgenoot zoekt partners voor het in de praktijk brengen én zichtbaar en kwantificeerbaar maken van de circulaire mogelijkheden in dit pilot-project.

 

UITDAGING

Stadgenoot staat voor de uitdaging om meer betaalbare woningen te realiseren voor alle Amsterdammers en wil dat op een zo duurzame manier mogelijk realiseren. Stadgenoot heeft enkele stappen richting circulaire bouw gezet en wil nu doorzetten en kennis en ervaring ontwikkelen, met name in de gebieden van circulaire bouw, sloop en renovatie; circulair inkopen en circulaire materialen.
Waar kan Stadgenoot morgen mee beginnen? Wat voor oplossingen zijn er per woningtype? Hoe bereken je de impact van circulaire bouw en renovatie? In hoeverre dragen circulaire bouwprincipes bij aan CO2-reductie en het behalen van de klimaatdoelstellingen?

 

Centraal staat het doel om uiterlijk in 2050 een CO2 neutrale portefeuille te realiseren.

Maar ... de manier waarop is eveneens belangrijk. Er is aandacht voor toekomstbestendigheid vastgoed en de de CO2-uitstoot van de eigen organisatie; maar ook waterbestendigheid met in het verlengde daarvan groene daken.

 

UITDAGING

Stadgenoot heeft een project met circa 42 2-kamerwoningen (61 m2 gbo, label C) en 6 bedrijfseenheden waar ze - op een schaalbare en betaalbare manier - ‘circulaire renovatie’ willen toepassen. Het betreft een complex dat rond de vorige eeuwwisseling (1900) is gebouwd. De aanpassingen die gedaan moet worden, is het verbeteren van de fundering, tegelijkertijd ligt er een isolatie-opgave en is er de wens gasloos koken te stimuleren. Daarnaast moeten zolderruimtes omgezet worden naar woningruimtes. Deze aanpassingen moeten gedaan worden in bewoonde staat.
Stadgenoot wil bovenstaande doelstellingen realiseren en tegelijkertijd meer inzicht krijgen in de CO2-reductie door deze nieuwe manier van renoveren.

 

Stadgenoot wil weten:

- Hoe ze de milieu-impact en met name de CO2-uitstoot kunnen meten tijdens de planvorming;

- Wat de (belangrijkste) mogelijkheden zijn om de CO2-uitstoot via materiaal te beperken;

- Wat mogelijkheden zijn die direct uitvoerbaar en betaalbaar zijn;

- Of circulair bouwen hierbij kan helpen (circulair bouwen = een middel, niet het doel);

- Wat de consequenties zijn van de voorstellen: financieel, gevolgen voor de huurders, bouwtijd, comfort, gezondheid, e.d.;

- Welke voorstellen kunnen op grotere schaal toegepast worden en in hoeverre hangt dit samen met het soort woningen waar het om gaat (bouwperiode, woningtype).

 

Specifiek wordt ingezet op de volgende verbeteringen:

  • Funderingsherstel
  • Naar tenminste label B, kookgasloos, CV blijft

- isolatie: overal HR++, voorzetwand voorgevel, buitenisolatie achtergevel, isolatie zolders, kruipruimte en (voor de bedrijfsruimtes) de plafonds;

- zonnepanelen;

- elektrisch koken.

  • In de woning

- 50% van keukens, badkamers en toiletten vernieuwen;

- brandveiligheid: woning toegangsdeuren, plafonds;

- standleiding vernieuwen;

- videofoon;

- ventilatie.

  • Zolders - waar mogelijk - samenvoegen tot een studio, en verder:

- nieuwe deuren en sloten;

- natuurlijke ventilatie;

- toevoer naar dak maken: dakluik met losse trap.

  • Gevel/dak/trappenhuizen

- gevel- en dakonderhoud

- aanpak trappenhuis: schilderen, bekleden trap en bordes met linoleum, LED-verlichting.

 

STADGENOOT ZOEKT
Stadgenoot zoekt aansluiting met een creatieve partij en/ of adviesbureau om tot een plan te komen waar betaalbare oplossingen worden ontwikkeld die gericht zijn op de opgave, maar ook rekening houden met de bewoners en hen mogelijk ook betrekt in het proces. De partij(en) hebben een brede kennis van circulaire oplossingen voor verschillende woningtypes en renovaties, kunnen dit ook doorrekenen, en zijn bereid met de bestaande samenwerkingspartners van Stadgenoot op te trekken in het ontwerpen en implementeren van de gekozen oplossing.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!