Stichting C-creators

 

Op dinsdag 11 september 2018 is de stichting C-creators officieel opgericht door de Rabobank Regio Schiphol en Schiphol Groep. Deze twee organisaties maken samen met de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam onze stichting mogelijk.

 

Ons doel:

De transitie naar de circulaire economie versnellen en opschalen. Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) acteren wij als onafhankelijke organisatie om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. De MRA-regio heeft de schaal om een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van de groei naar een circulaire economie en creëert daarmee exportkansen.

 

Wij richten ons op de volgende pijlers:

 

  • Loket voor borging, uitwisseling en verbinding

Binnen de MRA-regio wordt kennis in samenhang ontwikkeld en zowel digitaal als fysiek gedeeld om plannen in de regio sneller om te kunnen zetten naar resultaten. De stichting is daarmee een platform voor kennisopbouw, kennisdeling en kennisintegratie en heeft een verbindende rol.

 

  • Business development en meerjarige innovatieprogramma’s

Het ontwikkelen van (grootschalige) innovatietrajecten om systeemverandering in de bouwsector te bewerkstelligen teneinde de circulariteit van nieuwbouwwoningen te verhogen en tevens
het toepassen van circulariteitsprincipes bij renovaties van woningen en de utiliteitsbouw, het Bouwprogramma. Eventueel hieruit voortvloeiende opdrachten zullen worden aanbesteed conform de aanbestedingsregels van de deelnemende bedrijven. 

 

  • Toegang tot geduldig kapitaal voor CE-initiatieven

De stichting bevordert de toegang tot geduldig kapitaal voor circulaire initiatieven (met name MKB, projectfinanciering en startups).

 

 

 

Hoe het begon:

In de zomer van 2015 sloegen 25 vooraanstaande organisaties de handen ineen voor de lancering van ‘Nederland Circulaire Hotspot’. Het initiatief zette Nederland op de kaart als wereldwijde hotspot voor circulaire economie tijdens het voorzitterschap van de EU. Eén van de launching partners was Guido Braam, medeoprichter en directeur van Powered by Meaning, nu directeur van C-creators.

In de jaren die volgden werd vastgesteld dat de transitie naar een circulaire economie in de MRA geregisseerd moest worden door één centrale organisatie. Gezamenlijk werd besloten stichting C-creators op te richten en Vanaf 11 september 2018 is Guido dan ook officieel algemeen directeur van stichting C-creators.

 

C-creators is gevestigd in C-Bèta, een circulaire experimenteerplek, gelegen op het door SADC te ontwikkelen meest duurzame bedrijvenpark van Europa. 

De initiatiefnemers

De initiatiefnemers van C-creators zijn zowel organisaties en overheden. Zij hebben zich actief verbonden aan de versnelling van de circulaire economie in de metropoolregio Amsterdam.

Ons team

Wil je weten wie er werken bij C-creators, bekijk dan ons team. Allemaal bevlogen mensen die door co-creatie organisaties ondersteunen in het realiseren van circulaire economische groei.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!