accelerators of the circular built environment

Let's economize

project bouwprogramma

Bajeskwartier

 

 

SCHAAL | Gebied – Gebouw – Infra

FASE | Initiatie – Ontwerp – Bouw – Gebruik – Borging – Hergebruik

INHOUD | Organiseren – Financieren – Uitvoeren

 

Wat was de initiële vraag aan C-creators?

AM vroeg als opdrachtgevende partij om een een programma van realistische eisen, dat de circulariteit binnen de gebouwen van het Bajeskwartier optimaliseert. Daarbij lag de specifieke nadruk op de vraag hoe zich algemene circulaire strategieën tot de lokale ambities in het Bajeskwartier verhouden.

 

Wat was onze oplossing/suggestie?

De opgave werd in tweeën gesplitst. Ten eerste is er een theoretisch kader in de vorm van een circulair PvE opgesteld, dat de basisprincipes van circulair bouwen documenteert en suggesties geeft voor afweging in een ontwerpproces. Daarbij werden omvattende, circulaire eisen geformuleerd op het gebied van materiaaltoepassing (vermindering CO2-uitstoot en grondstoffenverbruik) en ontwerpmethodiek (een tweede leven van ieder product of gebouw).

 

Op basis van dit document werden in de workshop met het gehele bouwteam onder de volgende voorwaarden de meest kansrijke toepassingen geselecteerd, die de theorie met de praktijk en de specifieke situatie in het Bajeskwartier verbinden:

• De oplossing voor de specifieke vastgoedontwikkeling moet of een correct gedefinieerd schaalvoordeel binnen Bajeskwartier hebben of de circulaire identiteit van de buurt zichtbaar bevorderen.

• Schaalbaar gaat voor Haalbaar; De oplossing met de grootste kans op integrale toepassing die groter is dan het Bajeskwartier heeft de voorkeur.

Daarbij werden maatregelen op het gebied van Minimalisatie – (Geen overbodige materialen toepassen of levensduur materialen verlengen), Hergebruik – (Recycle en Reuse) en Hernieuwbaarheid – (Biobased ontwerpoplossingen) gedefinieerd evenals voor de onderwerpen Toekomstige herbruikbaarheid – (Demontabele, herbruikbare elementen) Gebruiksduurverlenging - (onderhoudsongevoelig en vandalismebestendig) en Aanpasbaarheid - (levensloopbestendig, aanpasbaar, splits- en samenvoegbaar). Om te komen tot implementeerbare oplossingen zijn er randvoorwaarden vanuit procesmatig als ook technisch oogpunt geformuleerd.

 

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten geweest en waar lagen de grootste knelpunten?

Belangrijkste vondsten op organisatorisch niveau waren o.a de noodzaak van een geïntegreerd ontwerp, het bepalen van positieve restwaarde, het vroegtijdig toepassen van een digitale borging in relatie tot een gezamenlijke, opschaalbare materialenlijst en een onderzoek naar nieuwe servicegerichte systemen zoals in de tuinbouw. Technisch werden opties voor toepassing van secundair materiaal voornamelijk in binnenruimten en parkeergarages geschetst, was de flexibiliteit in het casco financieel kwetsbaar en beperkt op gedeeltelijke extra verdiepingshoogtes en een kolommenstructuur, die alle plaatselijk flexibel is. Vides of ongewapende onderdelen in de vloeren werden als oplossingen voor aanpasbaarheid in de woningtypologie besproken. Demontabele wanden werden als bouwdeel signaleert om de eis van levensloopbestendigheid te vervullen. In dit kader is het eveneens essentieel om een ‘single point of entry’ te ontwerpen, zodat installaties de flexibiliteit niet in de weg staan.

 

Met wie werkten we samen?

Daarbij werkten we samen met het gehele ontwerp- en bouwteam van het nieuwe Bajeskwartier:

• Ontwikkelaar AM

• Woningcorporatie De Alliantie

• Advisesbureaus Skaal (Bouweconomisch), Copper 8 (Circulair), DGMR (bouwfysisch)

• Architectenbureaus OMA, Aarons en Gelauff, Kempe Thill, MH1 architecten, FABRICations

• Aannemer BAM

• Terreininrichter van der Tol

 

Hoe lang heeft het project gelopen?

Het project heeft ca. 3 maanden geduurd.

 

Hoe gaat het nu verder met het Bajes Kwartier?

Vanaf september 2019 wordt met de uitvoering van het Voorlopig Ontwerp begonnen en zullen de circulaire uitkomsten onder inachtname van het circulair PvE in de praktijk worden gebracht.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!