accelerators of the circular built environment

Let's economize

project bouwprogramma

bouwhubs meerlanden

 

Meerlanden is een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast levert Meerlanden energie en warmte, en zet zich continu in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden in deze regio, een bijdrage aan een mooie en circulaire leefomgeving, vandaag en morgen.

 

Circulair West maakt zich sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Zo beschermt Circulair West de leefomgeving, biodiversiteit en draagt bij aan nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid. Beide organisaties verkennen daarom nieuwe mogelijkheden om circulair te pionieren. 

 
Meerlanden onderzoekt samen met C-creators en Circulair West de mogelijkheden om een fieldlab experiment te starten met een bouwhub voor tweedehands bouwmaterialen afkomstig uit nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden. De focus van het fieldlab experiment ligt hierbij in eerste instantie primair op woningen. Het idee is om via een Meerbox specifieke reststromen van bouwmaterialen gescheiden in te zamelen van bouwbedrijven alvorens ze terug te brengen in de keten. Door eerst op kleine schaal te experimenteren zal er meer inzicht verkregen in de kwantiteit en kwaliteit van de reststromen en de manieren waarop dit kan worden verwaard. Dit zal ook helpen om de business case vorm te geven en te valideren. Meerlanden wil eerst kennis verzamelen van wat er al speelt op het gebied van bouwhubs en hergebruik van restmaterialen op de bouwplaats.
 
C-creators start met het schrijven van een blauwdruk, samen met het projectteam. De best practices en geleerde lessen uit de inspiratiesessies worden hierin samengevat. Daarnaast bevat de blauwdruk aanbevelingen voor het fieldlab experiment.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!