accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

Buitenruimte C-beta

 

Er ligt een geweldige kans om van de buitenruimte van C-Bèta het visitekaartje te maken van de openbare ruimte van het omliggende gebied waarin C-Bèta zich bevindt. Deze bijzondere plek heeft de potentie om:


• De proeftuin te zijn waar innovatie en circulariteit tot uiting komt.
• De voedingsbodem te zijn waar de C-Bèta community zich presenteert en ontmoeting en verbinding kan plaatsvinden.
 

C-Bèta is de plek waar SADC zich kan onderscheiden, voorop kan lopen op innovatie, haar kennis van de circulariteit kan tonen, adaptief kan omgaan met de openbare ruimte, en kan laten zien dat openbare ruimte een integraal onderdeel is van de functie en visie van C-Bèta.

De vraag is: ‘Hoe pakken we dit aan?’
Deze vraag is neergelegd bij Transformeer en C-creators. Samen met SADC zijn we aan de slag gegaan om aanbevelingen te doen om de buitenruimte zo circulair mogelijk aan te leggen, passend bij de beoogde uitstraling van C-Bèta en het grotere geheel; bedrijventerrein Schiphol Trade Park (STP).

Afgelopen jaren zijn er veel visie- en kernwaarde documenten voor STP de revue gepasseerd. Voortbordurend op deze documenten hebben we samen met SADC een visie met bijbehorende kernwaarden en unique selling point voor C-Bèta opgesteld in lijn met de visie voor STP. Vanuit dit standpunt geven we in dit document verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de openbare ruimte.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!