accelerators of the circular built environment

Let's economize

praktijkprogramma circulaire werklocaties 

Update April 2020

 

Begin april, we zijn op de helft van het anderhalf jaar durende Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties. Een mooi moment om stil te staan bij de tot nu toe behaalde resultaten en een vooruitblik naar de komende maanden. Alhoewel de deelnemende werklocaties op alle fronten verschillen (in grootte, fase en karakter van de werklocatie, de regio etc.), toch is er meer overlap in de vraagstukken dan je in eerste instantie zou denken. Daarnaast is de kracht van het praktijkprogramma het ‘leren van elkaar’ in een community. Maar hoe gaan deze werklocaties dan aan de slag met circulariteit? Wat zijn de bevindingen? 


Elke werklocatie wordt bezocht in een project visit met een aantal experts. Bij aanvang hebben de werklocaties een vragenlijst ingevuld. Op basis van deze antwoorden bepalen we gezamenlijk de focus voor het bezoek van de werklocatie. Circulariteit is immers een holistisch begrip dat als strategie toegepast kan worden binnen vele thema’s. Dan kan je denken aan thema’s als: visie en beleidsvorming over circulariteit, circulaire openbare ruimte, circulaire uitgiftevoorwaarden etc. Door focus aan te brengen, richten we ons op één onderwerp per project visit. Met relevante experts wordt de diepte ingaan en voorkomenn we dat een onderwerp slechts oppervlakkig besproken wordt. Alle werklocaties kunnen bij project visits van andere locaties aansluiten als het gekozen onderwerp hen aanspreekt.


In totaal zijn er zes project visits geweest.

Bij de project visit van Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) gingen we dieper in op hoe je potentiële kopers kan verleiden hun circulaire ambitieniveau voor het gebouw en bedrijfsvoering te verhogen. Ook hebben we gekeken naar tooling die ingezet kan worden om partijen te verleiden.

Tijdens de project visit van De Steiger (Almere) stond wetgeving op de agenda. Op De Steiger bevindt zich een upcycle centrum waar circulaire ondernemers willen experimenteren met de reststromen die worden ingeleverd. We zijn de diepte ingegaan over de afvalwetgeving en waar deze ruimte geeft om experimenten toe te staan.


Het ‘leren van elkaar’ is belangrijk in dit programma. Dit leren van elkaar vindt plaats tijdens de project visits en tijdens de verschillende evenementen die we organiseren voor dit programma. Een voorbeeld van kennisdeling is dat sommige werklocaties, waaronder Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) en Waarderpolder gestart zijn met circulaire uitgiftevoorwaarden, waar andere locaties nog aan het begin staan van het vormgeven van hun circulaire uitgiftevoorwaarden. Deze locaties kunnen versneld leren van de ervaringen bij BPAO en Waarderpolder.


Het programma heet niet voor niets het ‘praktijkprogramma’. We werken toe naar een aantal algemene circulaire producten die werklocaties kunnen toepassen. Deze producten zijn gebaseerd op de geconstateerde behoeftes van de deelnemende werklocaties. Dit onderdeel wordt in het tweede deel van het programma uitgewerkt.


Eind 2020 wordt dit programma afgerond. We kijken uit naar de nog geplande project visits (5). Maar stopt het toepassen en leren daarna? Nee, wij zien dit als een start en willen deze aanpak graag in de komende jaren doorzetten naar alle werklocaties in Nederland. We houden je op de hoogte van de resultaten.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!