accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

Koningstein

 

 

SCHAAL | Gebied – Gebouw – Infra

FASE | Initiatie – Ontwerp – Bouw – Gebruik – Borging – Hergebruik

INHOUD | Organiseren – Financieren – Uitvoeren

 

De duurzame en circulaire ambities van de gemeente Haarlem zijn hoog. Zo heeft de gemeente Haarlem de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te behalen, moeten we duurzaam gaan wonen, werken en leven. Op dit moment staan meerdere bouw- en sloopprojecten op de agenda van de gemeente Haarlem, zoals de verkoop van het pand Koningstein en het Spaarne Gasthuis. De wens van de gemeente is deze en andere projecten in de toekomst zo circulair mogelijk te verwerken. 

 

De gemeente gaat de locatie Koningstein herontwikkelen. Het huidige gebouw wordt gesloopt en er komen nieuwe woningen. De wijkraad heeft in 2015/2016 een conceptplan voor deze woningbouw opgesteld. Er komen maximaal 18 woningen rondom een binnentuin. In de panden aan het Spaarne is op de begane grond naast wonen ook een aantal andere functies mogelijk zoals dienstverlening.

 

Wat was de initiële vraag aan C-creators?

De gemeente was op zoek naar een methode hoe een circulair sloopproces kan worden ingericht. Daarbij werden vragen behandelt over de scope van de sloop - Wat wordt gesloopt, wat gedemonteerd, wat hergebruikt, maar ook hoe je de bijbehorende contracten moet inrichten voor circulaire sloop?

 

Wat was onze oplossing/suggestie?

Het antwoord op de vraag is 2-ledig. Eerst werden mogelijke ambities voor de opgave geschetst en later vastgelegd. Vervolgens werden deze vertaald naar concrete handvatten voor een contract met een slopende partij

• Via deskresearch werden de ambities van de gemeente Haarlem in het algemeen en van het woningbouwproject in het bijzonder geschetst. Hieruit werden concrete doelen voor de sloopopgave geformuleerd.

• In een workshop werden met behulp van een jurist deze doelen vertaald naar contractuele randvoorwaarden. De uitkomsten werden ten slotte samengevat in een rapport met richtinggevende tips en no-brainers die je direct in je sloopcontract kunt opnemen

 

Met wie werkten we samen?

• Gemeente Haarlem

• AT Lawyers

 

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten geweest en waar lagen de grootste knelpunten?

Een methode voor het opstellen van een circulair sloopcontract – hoe pak ik het aan:

• Leg een Case-study aan en bepaal gemeentelijk beleid voor sloopopgaves

• Formuleer ambities & doelstellingen voor circulaire sloop

• Koppel KPI’s aan de ambities

• Zorg voor een vertaalslag naar de specifieke opgave

• Neem de tijd voor de inventarisatiefase en maak een oogstlijst

• Integreer Wet- en regelgeving en maak gebruik van de mogelijkheden van de nieuwe omgevingswet

• Maak gebruik van Certificering (BREEAM sloop)

• Maak gebruik van een markconsultatie voorafgaand aan de uitvraag

• Een reeks No-brainers die je direct in het sloopcontract op kunt nemen.

 

Hoe lang heeft het project gelopen?

Het project heeft ca 3 maanden geduurd

 

Hoe gaat het nu verder met het project?

- De adviesen zijn opgenomen in een circulair sloopcontract

- Het project is aanbesteed en inmiddels is de circulaire sloop gestart, zie het hierbij gevoegde krantenbericht.

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!