accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

PARTEON

 

Parteon heeft de ambitie bij het realiseren van de energiedoelstellingen voor woningcorporaties ook circulaire maatregelen mee te nemen. Om dit te realiseren vroeg Parteon hulp bij twee vraagstukken, waarin wij een theoretische benadering combineren met een praktijkvoorbeeld: 

1. Het opstellen van circulaire sloopvoorwaarden.

2. Het realiseren van een circulair PvE.

 


1. Circulare sloopvoorwaarden.
Parteon heeft momenteel verschillende bouw- en sloopprojecten van woningen lopen. De ambitie is een contract op te stellen om te zorgen dat de sloopprojecten circulair worden uitgevoerd. Dit contract met circulaire voorwaarden richt zich op de koop en verkoop van woningbouw. 

Vraag

De vraag naar een circulaire contractvorm voor bouw- en sloopprojecten voor woningbouw leidt tot een aantal deelvragen:

• Welke circulaire waarden passen bij de bouw- en sloopprojecten van Parteon?
• Hoe kunnen deze circulaire waarden geïntegreerd worden in een gestandaardiseerd sloopcontract voor Parteon?
• Hoe kan een circulair contract voor bouw- en sloopprojecten werkbaar worden gemaakt? 
• Hoe kunnen sloopwerken circulair aanbesteed worden?
Resultaat

• Gezamenlijk begrip van circulaire ambities voor bouw- en sloopprojecten van Parteon.
• Een gevalideerd circulair contract voor sloopprojecten.
• Een rapportage van hoe procesmatig binnen Parteon circulair aanbesteed kan worden bij sloopprojecten.


2.Circulair PvE.
De woningbouwcorporatie Parteon is actief in de gemeente Zaanstad en wil duurzaamheid in een hoger tempo implementeren in de woningvoorraad. Een duurzaamheidsambitie van Parteon is dat eind 2021 in alle woningen een gemiddeld energielabel B kan worden gerealiseerd. Daarnaast heeft Parteon intern een eigen duurzaamheidsafdeling opgericht en wil daarbij meer aandacht geven aan de toekomstige ontwikkelingen van circulariteit in de bouw. Het doel is circulair bouwen binnen de organisatie op een steeds hoger niveau te brengen. Als concreet middel heeft Parteon het project Durghorst met een mix uit woon- en utilitair programma als pilot aangewezen, om de vraag te kunnen vertalen naar de praktijk.

Vraag

Hoe kunnen we een manier vinden concreet te gaan leren wat circulariteit in de bouw betekent? Hoe kunnen de uitgangspunten voor circulariteit in de bouw geformaliseerd worden in de processen en hoe kan het circulaire gedachtegoed binnen de organisatie duurzaam worden geïmplementeerd? Welke consequenties heeft circulariteit op bouwlogistieke eigenschappen, welke op de financiële uitgangspunten en welke voorwaarden moeten gekoppeld worden aan een circulaire uitvraag?

Resultaat

Resultaat van het project is een overzicht van circulaire ontwerpmethodieken die door Parteon kunnen worden geïmplementeerd.. Hiertoe wordt een algemeen circulair PvE opgesteld. Daarnaast worden verschillende circulaire strategieën binnen de organisatie geïmplementeerd op basis van dit PvE. Gedurende het proces wordt de opgedane kennis toegepast aan de hand van het specifieke projectvoorbeeld.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!