accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

PRE Wonen

 

SCHAAL | Gebied – Gebouw – Infra

FASE | Initiatie – Ontwerp – Bouw – Gebruik – Borging – Hergebruik

INHOUD | Organiseren – Financieren – Uitvoeren

 

Pré Wonen is een woningcorporatie met ca. 13.000 woningen in de gebieden IJmond en Zuid-Kennemerland. Pré Wonen biedt perspectief door betaalbare huurwoningen te bieden aan mensen met bescheiden inkomens. Om huurders een plezierige en vooral betaalbare woning te kunnen bieden, volstaat de oude, gebruikelijke werkwijze niet meer.

 

Daarom investeert Pré Wonen in duurzaamheid. Dit is voordelig voor de portemonnee van de huurders omdat de woonlasten hiermee zakken. Denk aan een lagere energierekening. Daarnaast levert Pré Wonen hiermee een bijdrage aan het milieu. De initiatieven bestaan voornamelijk uit maatregelen die de energietransitie versnellen. Ook besteedt Pré Wonen aandacht aan de circulaire economie. Dit vertaalt zich in gebruik van duurzame materialen en nieuwe technieken. De energietransitie en circulaire economie laten overlap zien. Daarom is het belangrijk nieuwe technieken te implementeren die zowel circulair zijn als ook de energietransitie versnellen. 


Wat was de initiële vraag aan C-creators?
De duurzame en circulaire ambities van de gemeente Haarlem zijn hoog. Zo heeft men de ambitie in 2030 klimaat-neutraal te zijn en 2040 circulair. De overlap van de energietransitie met de circulaire economie laat overlap zien en vraagt om nieuwe technieken, die zowel circulair vernieuwend als ook energetisch duurzaam zijn. De gemeente Haarlem als opdrachtgevende partij vroeg om een programma te realiseren dat woningcorporaties meeneemt in de implementatie van circulair bouwen op organisatie- en projectniveau.


Wat houdt circulair bouwen precies in, wat betekent dit voor de organisatie en welke stappen moeten worden genomen om dit concreet in projecten te implementeren. De gemeente wil woningcorporaties daarmee helpen in de toekomst de ‘juiste afwegingen’ te kunnen maken.


Wat was de aanpak?
De opgave werd in tweeën gesplitst. Ten eerste is er een theoretisch kader in de vorm van een circulair PvE opgesteld, dat de basisprincipes van circulair bouwen documenteert en suggesties geeft voor afwegingen in ontwerpprocessen van de corporaties. Daarbij werden omvattende, circulaire strategieën geformuleerd op het gebied van materiaaltoepassing (vermindering nieuw en gebruik secundair/hernieuwbaar materiaal), milieu-impact (vermindering CO2-uitstoot door materiaal) en ontwerpmethodieken (voorwaarden voor hergebruik van producten of gebouwen), maar ook nieuwe businessmodellen en organisatievormen vastgelegd.

 

Om dit concreet te maken is gekozen een voorbeeldproject uit de portefeuille van één van de corporaties te beoordelen op de gekozen strategieën. Pre Wonen, een organisatie met rond 13.000 woningen in hun portefeuille, liet hun project – ‘De groene linten’, een 4-laags appartementencomplex bestaand uit 31 seniorenwoningen - beoordelen.


Middels een zelf ontwikkelde afwegingsmatrix die gebruik maakt van het algemeen gebruikte lagenmodel van Brand werden op verschillende onderdelen van het gebouw ten eerste de in het project gekozen maatregelen op circulariteit beoordeeld, vervolgens per laag op verschillende ambitieniveaus alternatieve oplossingen aangeboden en tot slot een stip op de horizon gegeven door de stand van zaken betreffende innovatieve technieken en producten aan te geven. Zo is er een concreet beeld geschetst wat anders had gekund, op welke manier dit beter opgelost had kunnen worden en hoe toekomstige oplossingen eruit kunnen zien.


Belangrijkste vondsten waren o.a. dat materiaal verminderende oplossingen niet altijd bij dragen aan voorwaarden voor slim hergebruik en restwaardeverhoging, dat binnen de gebruikelijke betonconstructies ruimte ligt voor innovatie op het gebied van grondstoffengebruik als ook alternatieve ontwerpmethodieken en dat de implementatie van hergebruik secundair materiaal in gevel en interieuronderdelen het meest kansrijk is.


Samenwerking
We werkten samen met projectleiders, projectmanagers en duurzaamheidsexperts van de verschillende instanties en een team van externe experts op het gebied van circulariteit:


 Gemeente Haarlem
 Woningcorporatie Pre Wonen
 Woningcorporatie Ymere
 Aannemer Schagen groep (externe expert)
 Delta development (Olaf Blaauw externe expert)

 

Hoe lang heeft het project gelopen?
Het project heeft circa 3 maanden geduurd.

 

Hoe gaat het nu verder met het project?
Het PvE wordt nu onderzocht en gescand op mogelijkheden dit op verschillende onderdelen in het bestaande PvE van Pre Wonen en/of Ymere te integreren. Daarmee kunnen circulaire principes al aan het begin van een woningbouwontwikkeling mee worden genomen in de afwegingen. Daarbuiten wordt binnen de gemeente Haarlem gekeken om ook andere corporaties bij een dergelijk programma aan te laten sluiten, zodat circulair bouwen door meer organisaties kan worden omarmd en geïntegreerd.

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!