accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

Circulaire handleiding schiphol

 

Aanleiding

Circulair (ver)bouwen is een relatief nieuw begrip in BV Nederland. Schiphol is tegen verspilling en voor kostenbesparing. Met behulp van circulair (ver)bouwen verkleint Schiphol zijn afhankelijkheid aan grondstoffen en versterkt het de capabiliteit fysiek te kunnen reageren op de constant veranderende marktvraag. 

 

Doel

In 2030 is Schiphol een Zer0 Waste airport. Dit betekent dat alle vrijkomende reststromen uit onze operationele en infrastructurele processen zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt of gerecycled. Zo elimineren we het concept van afval.  In 2050 worden alle real estate en infra assets circulair ontworpen, gebouwd, gebruikt, beheerd en verbouwd. Het gebruik van giftige stoffen in bouwmaterialen is niet meer toegestaan en mensen verlaten onze gebouwen gezonder dan toen ze binnenkwamen. 

 

Middel

Om de kennis over circulair bouwen breed te implementeren diende een handleiding te worden gerealiseerd, diee algemene handvatten uit de circulaire economie verbindt met de werkwijze en de processen van SRE.

 

Resultaat 

Een circulaire handleiding die handige tips op technisch, economisch en organisatorisch niveau bevat om te helpen bij het realiseren van een circulair (ver)bouwproject voor of namens Schiphol. 

 

PRivium vip-lounge

                               

Aanleiding

Schiphol verbouwt een tijdelijke naar een definitieve, nieuwe lounge-faciliteit voor frequente zakelijke vliegtuigpassagiers. 

 

Doel

Schiphol heeft binnen de scope van installaties, interieur en meubels de wens een aantal circulaire diensten of elementen - hergebruikt, hernieuwbaar of later her te gebruiken - toe te voegen aan het ontwerp als visitekaartje voor hun circulaire ambities. De voorkeur voor deze materialen mag niet ten koste gaan van de gestelde afwerkingseisen van onderdelen. 

 

Middel

Op basis van een voorlopig ontwerp dienden circulaire alternatieven getoetst te worden door een interdisciplinaire workshop met experts op uiteenlopende vakgebieden.

 

Resultaat

Een toolbox van producten en strategieën voor het interieur van een circulaire lounge verdeeld naar de mate van toepasbaarheid nu of bij toekomstige projecten. Samen met concrete aanscherpingen zorgen zij voor een concreet circulaire uitwerking van het ontwerp en voor algemene inspiratie bij volgende projecten.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!