accelerators of the circular built environment

Let's economize

project Bouwprogramma

Waardepolder

 

Met 1100 gevestigde bedrijven, is de Waarderpolder belangrijk voor de economie in de gemeente Haarlem. De Waarderpolder is in de afgelopen honderd jaar getransformeerd van een industrieterrein naar prijswinnend bedrijventerrein (beste herstructureringsproject).

 

Deze prijs is gewonnen dankzij nauwe samenwerking in de vorm van parkmanagement. Samenwerking is het uitgangspunt op het businesspark. De ondernemers werken samen met de gemeente, ondanks verschillende belangen. Resultaat is dat het bedrijventerrein klaar is voor groei in circulair ondernemen.

Parkmanagement Waarderpolder en de gemeente Haarlem hebben C-creators gevraagd circulaire waarden en maatregelen te formuleren – specifiek voor de Waarderpolder – die kunnen worden toegevoegd aan de verkoopeisen voor een aantal resterende kavels.

De aanpak
Om tot circulaire waarden en maatregelen specifiek voor de Waarderpolder te komen, is er nauw samengewerkt met de gemeente en Parkmanagement Waarderpolder. Immers deze partijen zijn de expert om te bepalen welke waarden passen bij het specifieke karakter van de Waarderpolder. In een workshop hebben de experts van Metabolic (circulaire werklocaties rapportage) en de gemeente Amsterdam (praktijkervaring circulaire gronduitgifte bij woningbouw) hun ervaring gedeeld met betrekking tot circulaire uitgiften.

Resultaat
Al snel werd duidelijk dat we het resultaat moesten opsplitsen: (1) een lijst circulaire maatregelen en waarden en (2) processtappen hoe je deze waarden moet implementeren en welke rol Parkmanagement Waarderpolder op zich kan nemen bij deze stappen.

 

Voor de circulaire waarden en maatregelen, is de volgende indeling gebruikt:
•    Materialen
•    Energie
•    Mobiliteit
•    Gezondheid en welzijn
•    Biodiversiteit
•    Water

Voor elk thema zijn er specifieke maatregelen voor de Waarderpolder. Zo is een GPR-berekening gevraagd voor het gebouw, omdat de gemeente Haarlem met GPR-berekeningen werkt. Daarentegen is bv. deelmobiliteit op de eigen kavel voor de Waarderpolder niet relevant, omdat de gemeente Haarlem hier ander beleid op voert.

De volgende processtappen zijn nodig bij het begeleiden van circulaire waarden en maatregelen. Bij elke fase heeft Parkmanagement Waarderpolder een andere rol.

 

Hoe nu verder

De gestelde vraag is in een traject van twee maanden beantwoord. Maar nu pas begint het echte werk: het toepassen van de lijst van circulaire waarden en maatregelen en de rollen aannemen bij de verschillende processtappen bij de verkoop van de resterende kavels op de Waarderpolder. We blijven in nauw contact met Parkmanagement Waarderpolder om te leren van de weerbarstige praktijk, want circulaire innovatie blijft constant leren en evalueren over de praktijk om de circulaire lat steeds hoger te leggen.
 

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!