accelerators of the circular built environment

Let's economize

van kennisdeling naar grootschalige implementatie

Bouwprogramma MetropoolRegio Amsterdam

 

 

Het Bouwprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam is een initiatief van Cirkelstad, EIB, TNO en C-creators. Samen bouwen we aan grote circulaire iconische en/of opschaalbare projecten.

 

C-creators is een publiek-private stichting zonder winstoogmerk. Het Bouwprogramma richt zich op de Metropoolregio Amsterdam, wat een haalbare schaal om kringlopen in de bouwsector te sluiten biedt. De focus ligt op begeleiding en uitvoering van grote, circulair iconische en/of opschaalbare projecten. We ontwikkelen gereedschap op basis van de behoefte in en vanuit de praktijkprojecten en de opgesteldekennisagenda. Dit gereedschap toetsen we steeds opnieuw in nieuwe bouw- & ontwikkelopgaven met betrokken partijen uit de bouwindustrie.

 

Projecten & Partners

 

Het Bouwprogramma heeft een duidelijke focus op projecten, ‘van praten naar doen’.

Terugkerende thema’s daarbij zijn o.a. circulaire aanbesteding, financiering en ketenontwerp.


Het fundament van dit programma bestaat uit gebiedsontwikkeling, nieuwbouw- en renovatieprojecten. Hierin wordt het ecosysteem van partners (lokale overheden, private partijen, grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen) actief betrokken. De opgedane kennis wordt gedeeld tijdens kennissessies, masterclasses, community-of-practice bijeenkomsten, lezingen en bijzondere events. Tevens wordt bestaande materialenkennis ontsloten. Alle activiteiten staan in het teken van opschaling naar een circulaire bouwindustrie.

 

Een overzicht van de lopende projecten.

Wil je ook partner worden van het Bouwprogramma, neem dan contact met ons op. Er zijn verschillende mogelijkheden. Als lid van het Bouwprogramma, word je ook automatisch lid van Cirkelstad.

 

Deze publicatie geeft je een helder overzicht van de mogelijkheden en kosten.

 

 

Masterclasses & Community of Practice

 

Voor partners van het programma organiseren we masterclasses. Ook zonder partnerschap kan je meedoen met deze masterclasses. We vragen dan een kleine vergoeding.

Voor de aangesloten gemeentes (Amsterdam, Haarlemmermeer, Haarlem-Kennemerland en Zaanstad) organiseren we namens Cirkelstad community-of-practice bijeenkomsten

In de concrete bouwprojecten (op product-, gebouw- en gebiedsniveau in woningbouw, utiliteitsbouw en GWW) hebben we vier uitgangspunten.

 

Uitgangspunten:

 

  • Opschaling staat centraal
  • Kennis collectief maken
  • Circulaire lat elk project verhogen
  • Relevante organisaties verbinden & activeren

 

Technische ambities:

 

  • Hoogwaardig hergebruik
  • Gezonde duurzame materialen
  • Positieve impact tijdens gebruiksfase

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!