project Bouwprogramma

Bouwhubs

 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam, het MRA bureau, Schiphol en RWS werken we aan een onderzoek naar bouwhubs. Deze publicatie wordt begin 2021 gepubliceerd, hier kan je je alvast aanmelden.

 

In hoeverre kan een, al dan niet fysieke, bouwhub bijdragen aan het sluiten van (materialen-)kringlopen en vermindering van primair grondstoffenverbruik? We geven meer inzicht in bouwhubs waarin materialen en producten beheerd worden die afkomstig zijn van sloop in de regio. Met het doel deze uiteindelijk weer her te gebruiken in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dit onderzoek heeft een groot aantal onderzoeksvragen die zijn opgesteld samen met de genoemde opdrachtgevers. Deze vragen proberen we te beantwoorden middels onderzoek en interviews met experts. In een tussentijdse presentatie voor het MRA Bureau begin september presenteren we de eerste bevindingen.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!