project Bouwprogramma

stationsgebied HIlversum

 

SCHAAL Gebied – Gebouw – Infra
FASE Initiatie – Ontwerp – Bouw – Gebruik – Borging – Hergebruik
INHOUD Organiseren – Financieren – Uitvoeren


De gemeente Hilversum werkt aan de invulling van een nieuw plan voor de stationsomgeving. In 2030 moet dit gebied het kloppend hart zijn van de stad; goed bereikbaar, aantrekkelijk en economisch sterk. Reizigers voelen zich welkom in de groene mediastad en Hilversummers zijn trots op hun entree. Het gebied moet een belangrijke schakel worden tussen Oost en het centrum, station en stad en stad en regio. Trein, bus en voetgangers sluiten logisch op elkaar aan en iedereen vindt aangenaam en eenvoudig zijn weg. Het zal een aantrekkelijk, duurzaam en creatief gebied worden waar het prettig wonen en werken is.


Wat was de initiële vraag aan C-creators?
Hilversum wil klimaatneutraal zijn in 2050 én aardgasvrij in 2040. Die ambitie maakt de gemeente concreet in het programma Duurzaam Hilversum 2016-2020 met een klimaatneutrale, eigen bedrijfsvoering in 2022. Het huidige college werkt in de Energietransitievisie (2020) onder het motto 'Aan de slag' aan een buurtgericht, duurzaam, veilig en levendig Hilversum.


Daarop vooruitlopend wil de gemeente verkennen hoe de ambities op het gebied van de energie- en circulaire transitie in een vroeg stadium kunnen worden meegenomen bij gebiedsontwikkelingen. De gemeente zoekt antwoorden op de vragen naar de energievraag van gebouwen, de mogelijkheden hoe deze energieneutraal te maken en naar de inzet van duurzame warmtebronnen. Op circulair gebied gaat het om vragen naar de potentie van hoogwaardig herbruikbare materialen, welke afvalstromen in het gebied aanwezig en herbruikbaar zijn en welke circulaire principes in het gebied kunnen worden toegepast. Daarbij is men op zoek naar integratie van de vraagstukken onderling en koppelkansen met de omgeving. Tot slot is men op zoek naar stimulerings-, borging- en aanbestedingsvormen om deze ambities waar te
kunnen maken.


Wat was onze oplossing/suggestie?
Onze doelstelling is het opstellen van een visiedocument voor energie & materiaalgebruik binnen de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied, dat als basis dient voor het invullen van omgevingsplannen, de samenwerking met toekomstige investeerders en de borging in beleidsstukken zoals de Energietransitievisie. Om te komen tot een breed gedragen en afgewogen resultaat hebben we het proces in 3 stappen ingericht:
1. Gebiedsanalyse op energetische en circulaire kansen;
2. Co-creatie met de gemeente, waarbinnen we middels workshops tot integrale oplossingen en concepten komen;
3. Uitwerking van een visiedocument verdeelt in een gebiedsanalyse, een schets van mogelijke interventies en een conclusie en vervolgstappen.


Centrale tool is daarbij een afwegingskader dat afweegt tussen generieke interventies en deze specifiek maakt voor een oplossing op maat. Daarbij gaan we voor bewoners, bedrijven en andere stakeholders op zoek naar synergiën die op meerdere gebieden waarde creëren. Aan de hand van drie ambitieniveaus ‘norm, ambitie en versnellingskans’ worden de maatregelen onderling gewogen om uiteindelijk met ontwikkelaars, hun keten en toekomstige bewoners en gebruikers in een proactieve modus kansen te benutten en een optimale mix van ambities na te streven.


Met wie werkten we samen?
Daarbij werkten we samen met Next 2 company en de verschillende projectleiders, projectmanagers en duurzaamheidsexperts van de gemeente Hilversum.

 

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten geweest en waar lagen de grootste knelpunten?
Volgt.


Hoe lang heeft het project gelopen?
Het project zal circa 3 maanden duren.


Hoe gaat het nu verder met het project?
In een vervolgfase zullen de interventies en de weging ervan met potentiele stakeholders gedeeld en de concrete implementatie ervan in samenwerking gefaciliteerd worden.

 

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!