Circulair Corporatietraject

Vraag C-creators

De gemeente Amsterdam heeft C-creators gevraagd om een serie evenementen te coördineren waarbij kennisdeling en samenwerking, op het gebied van circulariteit, voor woningcorporaties binnen de Metropoolregio Amsterdam centraal staat. 

Aanpak

Allereerst hebben wij woningbouwcorporaties geïnterviewd om te identificeren waar zij, binnen het thema circulariteit, stappen op willen zetten. Op basis van deze interviews zijn vervolgens de volgende werkgroepen opgezet die inspelen op 4 specifieke behoeften van de corporaties:  

  1. Circulair uitvragen en samenwerken
  2. Installaties
  3. Financiering
  4. Monitoring en meten. 

Per werkgroep organiseren wij werksessies met experts om tot kennisopbouw en kennisuitwisseling te komen.

Resultaat

De eerste belangrijke uitkomst was het identificeren van thema’s waarop corporaties stappen op willen zetten op het gebied van circulariteit. 

  • Bij de werkgroep installaties identificeerden we welke installaties er nu eigenlijk per corporatie gebruikt worden en de uitgaande stroom aan installaties. 
  • Bij de werkgroep monitoring en meten bespraken we de behoefte aan een uniforme meetmethode. We keken naar bestaande meetmethodes en welke het meest geschikt is binnen circulair renoveren. 
  • Bij de werkgroep circulair uitvragen richten we ons op de prestatiegerichte indicatoren en het streven naar een gemeenschappelijke taal. Elke corporatie heeft echter een andere aanpak, dus er wordt gezocht naar een flexibele aanpak die belangrijkste thema’s dekt. 
  • Bij de werkgroep financiering zochten we uit hoe circulariteit wordt gewaardeerd – en dus gefinancierd. Dit staat nog in de kinderschoenen. 

Geleerde lessen

Het werd als lastig ervaren om tot hele concrete stappen te komen. Het is zeer complex vraagstuk en al snel heel gedetailleerd en specifiek. Veel is bovendien nog in ontwikkeling en dus onbekend. 

Ook wet- en regelgeving wordt als barrière ervaren. Bijvoorbeeld de bestaande structuren en contracten in onderhoud, waardoor de lineaire oplossing wordt verkozen boven een meer circulaire. 

Meer weten?

C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd