Over ons

C-creators helpt de circulaire bouweconomie in de MRA te versnellen. Daartoe werken samen met de gehele keten: van provincies en woningcorporaties tot architecten. We begeleiden de circulaire bouwprojecten van onze partners, inspireren en verbinden ons netwerk, en delen we onze kennis. Onvoorwaardelijk.

Onze rollen

Wij begeleiden je circulaire transitie, of een deel ervan. Afhankelijk van jouw vraag. Bekijk onze huidige projecten.

Hoe circulair is je project nu echt? We kijken met een scherpe blik mee en geven advies. Zo leggen we samen de circulaire lat steeds hoger. Bekijk een voorbeeld.

We ontwikkelen praktische gereedschappen, kennisdocumenten en workshops. Zo zorgen we ervoor dat je zelf verder kunt. Duik in onze bibliotheek.

Advies nodig op het gebied van circulair bouwen? Kom maar door. En als wij de kennis zelf niet in huis hebben, verbinden we je met een geschikte partner. Neem contact met ons op.

Wij koppelen je aan onze partners uit de hele keten: alleen samen komen we verder. Bekijk onze partners.

Cirkelstad
en C-creators

Onze aanpak

We zijn partners met Cirkelstad, een platform voor publieke en private koplopers in de circulaire bouw.  Als partners richten we ons op het versnellen van de transitie naar een circulair gebouwde omgeving.

Onze aanpak

De transitie naar een circulaire bouweconomie kan – en moet – sneller. C-creators versnelt deze transitie daarom op verschillende manieren. Meer weten over onze aanpak?

 

Onze missie

Op de afbeelding staan 5 personen met de rollen van C-creators: procesbegeleider, circulair geweten, activator, circulair expert en verbinder. Ernaast zie je het netwerk van C-creators: publiek, privaat en kennisinstellingen, door middel van onze werkzaamheden (procesbegeleiding, kennisdeling, tools ontwikkelen, community building en agenderen bereiken we meerdere effecten: circulaire oplossingen zijn mainstream, kennis is collectief beschikbaar, organisaties zijn onafhankelijk aan de slag, organisaties zijn verbonden en actief, benodigde veranderingen zijn geagendeerd en er wordt anders gekeken naar waarde en investeringen. Hierdoor bereiken we onze droom: Gebouwen, gebieden en infrastructuur die positieve impact realiseren op alle fronten. Voor alles en iedereen in de metropoolregio Amsterdam.

In de MRA staan we voor een enorme bouwopgave en verduurzaming van bestaande bouw. De huidige bouweconomie heeft een groot aandeel in de CO2-uitstoot en afvalstromen in Nederland. Wij zien de circulaire bouweconomie als dé manier om de bouw toekomstbestendig te maken. De transitie naar een circulaire bouweconomie gaat niet snel genoeg. Wij willen deze versnellen.

Ons doel? Een toekomstbestendige bouweconomie in de MRA waarin gebouwen, gebieden en infrastructuur circulair ontwikkeld, gebouwd, gebruikt en hergebruikt worden, met een positieve bijdrage aan de leefomgeving en natuurlijke ecosystemen – en zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

Ons team

Mieke Oosterlee

Junior projectmanager

mieke@c-creators.org

Monique Hoed

Officemanager

monique@c-creators.org

Jelle Buikema

Junior projectmanager

jelle@c-creators.org

Merel Stolker

Projectmanager

merel@c-creators.org

Vera van Maaren

Projectmanager

vera@c-creators.org

Fien Peters

Projectmanager en financieel manager

fien@c-creators.org

Wouter van Twillert

Directeur

wouter@c-creators.org

Vorige
Volgende

Onze partners

Alleen samen komen we verder. Als gemeente, kennisinstelling of bouwgerelateerde organisatie kan je partner worden. Partner word je niet alleen voor het opdoen van de meest actuele kennis, maar ook voor het inbrengen en uitvoeren van eigen projecten en om onderdeel te worden van de ketenbrede community.

Contact

Vragen over circulair bouwen? Wil je je bij ons aansluiten of gewoon een kopje koffie met ons drinken? Neem dan contact met ons op!

Hoe het begon

Op dinsdag 11 september 2018 is stichting C-creators officieel opgericht door de Rabobank Regio Schiphol en Schiphol Groep. Deze 2 organisaties maken samen met de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam onze stichting mogelijk. Inmiddels zijn ook SADC,  de provincie Noord-Holland en provincie Flevoland kernpartner geworden.

Bestuur & beloningsbeleid:

Het bestuur bestaat uit 2 bestuurders. Maatregelen worden getroffen om een derde bestuurder aan te wijzen. De statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Het beloningsbeleid, vermeld in de statuten, luidt als volgt:

  • de stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder;
  • kosten die bestuurder in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. Het bestuur kan aan bestuurders een bezoldiging dan wel salaris toekennen. Deze toekenning vereist goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Raad van Toezicht:
Ard van Berkel, Rabobank regio Schiphol;
Arno Jansen, SADC;
Rob van Daal, gemeente Haarlemmermeer;
Martine van Genderen, Schiphol Groep