Onze aanpak

Als je ’t ons vraagt, gaat de transitie naar een circulaire bouweconomie simpelweg niet snel genoeg. We richten ons daarom met verschillende activiteiten op de opschaling naar een circulair gebouwde omgeving.  

Procesbegeleiding

Samen met onze partners werken we aan circulaire projecten voor gebouw, gebied en infrastructuur. Hierbij wordt ons ecosysteem van partners (zoals lokale overheden, private partijen, grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen) actief betrokken.

Toolbox

Naast het begeleiden van projecten, worden we regelmatig gevraagd om praktisch gereedschap te ontwikkelen. Zo  leveren we op verzoek én op eigen initiatief verschillende stappenplannen, handboeken, transitieversnellers en rapporten op waarmee iedereen aan de slag kan.

Kennisdeling

Alles wat we leren in projecten en gesprekken met ons netwerk delen we tijdens kennissessies, masterclasses, lezingen en bijzondere events. Daarnaast zorgen we dat deze kennis voor iedereen beschikbaar is en blijft in onze bibliotheek. Heb jij al een kijkje genomen?

Community building

Bouwen aan ons netwerk: dat is de basis. We moeten immers met de hele keten om de tafel als we echt willen versnellen. Daarom organiseren we regelmatig activiteiten en events waardoor we ons netwerk blijven verbinden, activeren en nieuwe partijen inspireren om aan te haken.

Agenderen

De omslag naar een circulaire bouweconomie maken we niet alleen: dat doen we samen. Het nut, de noodzaak, de kansen en de benodigde systeemverandering moeten bovendien duidelijk worden bij de bouwsector en de overheid.

C-creators maakt zich er hard voor om deze topics op de nationale agenda te zetten.