Onze aanpak

De transitie naar een circulaire bouweconomie gaat niet snel genoeg. C-creators versnelt deze op verschillende manieren. Al onze  activiteiten staan in het teken van opschaling naar een circulaire bouwindustrie. Dit doen we als volgt:

Procesbegeleiding

Samen met onze partners werken we aan circulaire projecten voor gebouwen, gebieden en infrastructuur. Hierbij wordt ons ecosysteem van partners (lokale overheden, private partijen, grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen) actief betrokken.

Gereedschap ontwikkelen

Naast projecten worden we ook regelmatig door partners benaderd om praktisch gereedschap te ontwikkelen. Zo  leveren we gevraagd én uit eigen initiatief verschillende stappenplannen, handboeken en rapporten op waarmee iedereen aan de slag kan.

Kennisdeling

De kennis die we opdoen in projecten of in gesprekken met ons netwerk delen we tijdens kennissessies, masterclasses, community-of-practice bijeenkomsten, lezingen en bijzondere events. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze kennis voor iedereen beschikbaar is in onze bibliotheek.

Communitybuilding

Werken aan ons netwerk is de basis van C-creators. We moeten met de hele keten aan tafel zitten om werkelijk te versnellen. Daarom organiseren we verschillende activiteiten waardoor we ons netwerk blijven verbinden, activeren en nieuwe partijen inspireren om aan te haken.

Agenderen

 

De omslag naar een circulaire bouweconomie maken we niet alleen. Het nut, de noodzaak, de kansen en de benodigde systeemverandering die hiervoor noodzakelijk is moét duidelijk worden bij de bouwsector en de overheid. C-creators maakt zich hard om dit op de agenda te zetten.