Cirkelstad
en C-creators

Coöperatie Cirkelstad is een platform voor publieke en private koplopers in de circulaire bouw.  Zij zijn onze partner. Samen richten we ons op het versnellen van de transitie naar een circulair gebouwde omgeving.

Wat is Cirkelstad?

Cirkelstad richt zich regionaal op de uitvoering van projecten, en nationaal op versnellen. Samen met koplopers initieert Cirkelstad projecten, begeleidt deze, innoveert, en implementeert. C-creators ondersteunt de beweging van kennis naar doen. Als je partner wordt bij ons, doe je automatisch mee aan Community of Practice (CoP)-bijeenkomsten in de metropoolregio Amsterdam.

'De metropoolregio Amsterdam is ideaal schaalniveau voor kennisdeling circulair bouwen.'

C-creators als spinner voor Cirkelstad

C-creators staat voor onvoorwaardelijke kennisdeling. Alle lessen die we leren delen we met onze partners tijdens de CoP-bijeenkomsten in de regio. Hoe meer partijen zich aansluiten, hoe meer kennis er uitgewisseld en beschikbaar komt.

De CoP-bijeenkomsten organiseren wij vanuit de rol als spinner voor Cirkelstad. Wij zijn contactpersoon en aanjager voor de regio’s Alkmaar,  Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad. De spinner verbindt partijen en zorgt voor inspiratie. Per regio wordt er in principe elk kwartaal een bijeenkomst georganiseerd.