Hyde Park: check op circulariteit en klimaatadaptiviteit

De kantorenlocatie Beukenhorst West in gemeente Haarlemmermeer wordt de komende jaren getransformeerd tot een hoogstedelijke woonomgeving. Hyde Park is een nieuwe wijk met gemengde functionaliteiten en een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. 

De gemeente heeft een Voorlopig Ontwerp (VO) uitgewerkt en wilde dit ontwerp door experts laten keuren op circulariteit en klimaatadaptiviteit.

Vraag C-creators

Hoe laten gezamenlijk opgestelde circulaire en klimaatadaptieve ambities zich vertalen naar een duurzaam en circulair verbeterd VO met inachtname van de gehele gebruikscyclus (aanleg, onderhoud en hergebruik)?

Aanpak

In de vorm van een Circulaire Roast is het VO gekeurd op de mate van circulariteit en klimaatadaptiviteit. Experts zijn uitgenodigd om in een interactieve sessie samen met de projectverantwoordelijken voor ontwerp, aanleg en onderhoud oplossingen en verbetervoorstellen te bespreken. Daarbij is gekeken naar hoe het VO op verschillende onderdelen beter gemaakt kon worden.

Resultaat

  • Concrete aanscherping van de ontwerpoplossingen ;
  • Praktische alternatieven op basis van het VO;
  • Aanbevelingen voor uitwerking naar een Definitief Ontwerp en de onderhoudsfase.

Meer weten?

voornaam
C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd