Nieuwe MRA verkenning: toekomstbestendige gebiedsontwikkeling

Hoe ontwikkel je een toekomstbestendig gebied? En waar vind je als (startend) gebiedsontwikkelingsteam van een gemeente of ontwikkelaar een goed overzicht van de al ontwikkelde kennis en inzichten? Jelle Buikema en Merel Stolker maken als gebiedsregisseurs deel uit van het team Circulaire Economie van de MRA en merkten op dat deze vraag door steeds meer MRA-overheden werd gesteld. Dit was voor hen reden om in actie te komen.

Vraag C-creators

Ontwikkel een verkennend document waarin relevante kennis en handvatten van gebiedsontwikkeling overzichtelijk en beknopt worden benoemd in een praktisch document. Het doel was niet om nieuwe kennis te ontwikkelen, maar om bestaande gebiedsgerichte kennis te bundelen.

Aanpak

Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen richt zich met name op woningbouw. Wij namen de zes bekende thema’s als uitgangspunt voor een verkennend document. Hierin richten we ons op de integratie van toekomstbestendigheid op de schaal van gebiedsontwikkeling.

Resultaat

C-creators ontwikkelde een nieuwe verkenning waarin we beknopt relevante kennis en handvatten binnen de zes thema’s van het convenant op schaal van een gebied bundelen in één praktisch en overzichtelijk document. Dit kan als basis dienen voor een integrale toekomstbestendige benadering van gebiedsontwikkeling.

Lees nu zelf de verkenning en ga zelf aan de slag met toekomstbestendige gebiedsontwikkeling.

Meer weten?

jelle
Jelle
Buikema
Projectmanager
0639844431
jelle@c-creators.org

Gerelateerd