het team

Fien Peters

Fien Peters

C-creator operations

fien@c-creators.org

Waarom werk jij bij C-Creators? Mijn ambitie is om de transitie naar de circulaire economie te versnellen en ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden. Bij C-Creators heb ik de kans om mij met de inhoud bezig te houden, ideeën te vormen, maar ook om met concrete projecten aan de slag te gaan: voor mij de perfecte combinatie van woorden én daden.

Wat drijft jou? Het streven naar een groene wereld voor de huidige bevolking, maar zeker ook voor de toekomstige generaties. Ik wil naar een wereld waarin de natuur gewaardeerd wordt door iedereen en dat iedereen inziet dat daarvoor een ander (economisch/maatschappelijk) model nodig is dan momenteel gebezigd wordt.

Wat maakt jouw werk interessant? De omslag naar een ander economisch model is een grote taak, dat is uitdagend. Daarnaast is het werk afwisselend door de vele trajecten, projecten, partners en mogelijkheden door de combinatie die wij maken met C-Beta.

Wat wil je de wereld bieden? Mijn enthousiasme en drive om goed om te gaan met de aardbol.

Welk boek moet iedereen gelezen hebben en waarom? Op naar geluk van Ap Dijksterhuis, omdat ik iedereen een gelukkig leven wens.

Guido Braam

Guido Braam

Chief C-creators

info@c-creators.org

Guido als spreker of dagvoorzitter, dat kan. Hier lees je meer.

Waarom werk jij bij C-creators? Bij C-creators zetten wij in op het opschalen van de circulaire economie. Nadat ik mij jaren heb ingezet om de logische en onvermijdelijke circulaire economie te promoten voel ik meer en meer de behoefte om van praten naar doen te gaan in deze transitie. C-creators is opgericht om precies dat te doen. Samen met de partners in de regio grootschalige circulaire projecten mogelijk maken waardoor de markt in beweging komt. Bovendien bestaat het uit een hele mooie club mensen waar ik veel vertrouwen in heb.

Wat drijft jou? Wij zijn allemaal maar een poosje hier op aarde en dan wil ik graag zinvol zijn geweest. Voor mijn gezin, maar als het even kan wil ik mijn talent ook inzetten om de huidige economie de goede kant op te laten kantelen. Ik zou er trots op zijn dat de bedrijven die ik ben gestart, of zoals nu de stichting C-creators, bijdragen aan een economie die niet eenzijdig gericht is op korte termijn monetaire winst, maar die haar innovatie en inzet vertaalt in veel meer vormen van waarde.

Wat maakt jouw werk interessant? Het doet er toe. Wij zijn niet een 'projectje' aan het draaien. Wij zorgen voor impact. Ik heb de kans zelf veel te leren en interessante mensen te ontmoeten en heb het vertrouwen dat ons werk betekenisvol is.

Wat wil je de wereld bieden? Mijn enthousiasme, mijn denken in kansen en tot slot mijn slechte woordgrappen.

Welk boek moet iedereen gelezen hebben & waarom? Het zou wel heel erg zijn als ik nu zou zeggen Route Circulair. Weinig origineel misschien, maar ik kies Paulo Coelho’s Alchemist, een mooi sprookje met goede lessen voor de onrustige ziel.

Imme Groet

Imme Groet

C-creator

imme@c-creators.org

Waarom werk jij bij C-creators Met andere vormen van samenwerkingen, maak je soms veel meer impact, dan een technologische innovatie. Door de juiste mensen en onderzoeken aan elkaar te koppelen, kun je grote verschillen maken. 

Wat drijft jou?  Het idealistische idee dat ik de wereld beter wil achterlaten, in vergelijking met hoe ik er zelf op kwam. 

Wat maakt jouw werk interessant?  Ik kom in gesprek met veel verschillende partijen met hun eigen belangen. Het is daarmee een uitdaging iedereen dezelfde kant op te krijgen. Daarnaast zijn we startend en krijg ik veel ruimte voor eigen invulling. 

Wat wil je de wereld bieden?  Goede dosis doorzettingsvermogen, enthousiasme en zo nu en dan een lekkere kop koffie 

Welk boek moet iedereen gelezen hebben & waarom? Ayn Rand, de eeuwige bron. Het geeft inzicht om dicht bij jezelf te blijven met de keuzes die je maakt. 

Mariska Joustra

Mariska Joustra

C-creator marketing

mariska@c-creators.org

Waarom werk jij bij C-creators? Werken bij C-creators was een hele bewuste keuze na meer dan 10 jaar in een corporate omgeving werkzaam te zijn geweest. Ik kies voor het creëren van shareholder-waarde in mijn directe omgeving – de metropoolregio Amsterdam - door in te zetten op het verhaal en de praktijk van circulariteit èn de toegevoegde waarde daarvan in onze communicatie-uitingen te belichten en fans en critici te inspireren.

Wat drijft jou? De wereld sterker, mooier en beter achterlaten voor mijn kinderen en kindskinderen dan nu het geval is.

Wat maakt jouw werk interessant? Het vaak ongrijpbare krachtenveld tussen alle betrokken partijen in de wereld van de circulaire economie. Het inspireren van alle mensen die nog niet of nauwelijks betrokken zijn in die wereld van de circulaire economie. Het samenwerken om te komen tot een echt wezenlijke verbetering in onze economie, door van circulair naar lineair te gaan.

Wat wil je de wereld bieden? Het besef dat we vaak naar de wereld kijken vanuit ons eigen referentiekader; onze eigen kleine werkelijkheid waar we vaak (onbewust) een oordeel aan hangen. Vanuit het communicatievakgebied met verwondering kijken naar het verschil tussen de intentie (van de zender) en het (vaak anders dan gewenste) effect (bij de ontvanger).

Welk boek moet iedereen gelezen hebben & waarom? Presence van Peter Senge e.a.. Een indrukwekkend boek dat enthousiasme en daadkracht uitstraalt en ingaat op de vraag hoe we collectieve verandering mogelijk maken vanuit een holistisch beeld op de mens en samenleving. Bewustzijn, een diepe manier van leren en waarachtigheid in ‘mens-zijn’ spraken mij aan, gekoppeld aan de ervaringen van de auteurs die laten zien dat het ook voor hen een zoektocht was en is. Inspirerend voor iedereen op onze planeet.

Merel Stolker

Merel Stolker

C-creator

merel@c-creators.org
Sofie Snoek

Sofie Snoek

C-creator

sofie@c-creators.org

Waarom werk ik bij C-creators?
Na mijn studie klimaatwetenschappen had ik door hoe het met de aarde gesteld is. Het toekomstbeeld dat werd geschetst was zo negatief dat ik niet anders wilde dan voor een organisatie werken die dit aanpakt!
Wat drijft me?
Ik sta niet achter het huidige systeem en ben van mening dat verandering alleen komt als je zelf in actie komt en ervoor werkt.
Wat maakt mijn werk interessant?
Een verscheidenheid aan dingen, voornamelijk het contact met verschillende mensen uit de bouw die gezamenlijk zien dat er wat moet veranderen en op zoek gaan naar manieren hoe.
Wat wil je de wereld bieden?
Positieve aandacht vestigen op hoeveel je zelf voor elkaar kan krijgen als je wilt.  
Welk boek moet iedereen gelezen hebben?
Harry Mulisch, dit boek is een afspiegeling van de huidige maatschappij en nog altijd relevant.

Stefan Dannel

Stefan Dannel

C-creator

stefan@c-creators.org

Waarom werk jij bij C-creators? 

Transformatie en opschaling van de circulaire economie binnen ons ecosysteem verdienen naast de overheersende en eendimensionale discussie over energietransitie meer aandacht. Daaraan actief deel te nemen in een groep van enthousiaste veranderaars is voor mij belangrijk en geeft voldoening.

Wat drijft jou? 

Het vorm geven van de wereld die ons omgeeft, of het nou gaat over landschap, steden of gebouwen. Deze wereld veranderd steeds sneller en niet altijd op de manier die voor de mens voordelig is - denk aan verstedelijking, uitputting van natuurlijk landschap en onbegrensd grondstoffengebruik. Werken aan de overgang van deze gebouwde omgeving naar en toekomstbestendig en duurzaam leefmilieu, met circulariteit als aanjager - dat houdt mij bezig. 

Wat maakt jouw werk interessant? 

Het werken enerzijds aan globale systeemveranderingen en tegelijkertijd aan lokale en concrete projecten sluiten aan op mijn zoektocht naar evenwicht tussen idealisme en een pragmatische aanpak.  De diversiteit van het werk is daarbij de meest spannende uitdaging. Naast het begeleiden van projecten, is het  organiseren van kennisverbreding en het koppelen van partijen aan elkaar minstens even belangrijk om tot veranderingen te komen die er toe doen.

Wat wil je de wereld bieden? 

Een sterkere bewustwording voor de complexiteit maar ook de oplossingen van de uitdagingen waar wij met deze aarde voor staan. Alleen als iedereen zelf doordrongen is van noodzaak en nut van een transitie zullen we naar een breed gedragen en duurzame verandering komen.

Welk boek moet iedereen gelezen hebben & waarom? 

Homo Sapiens en Homo Deus van Yuval Noah Harari. Ik hou van grote lijnen en samenhang die niet op voorhand zichtbaar is. Zijn boek over de geschiedenis van de mensheid stelt boeiende vragen naar de relatie tussen geschiedenis en biologie en of het menselijk geluk door de eeuwen heen gegroeid is. Daarnaast geeft het inzicht hoe de mensheid haar succes dankt aan haar vermogen tot samenwerking en het geloof in gezamenlijke ideeën - en mooi streven ook voor de transitie naar een circulaire economie.

Wouter van Twillert

Wouter van Twillert

C-creator

wouter@c-creators.org

Over Wouter.

 

Waarom werk jij bij C-creators? Ik werk bij C-creators om met een geweldig team van enthousiaste aanpakkers te helpen bewijzen dat de circulaire economie nu al bestaat en dat het ook echt werkt. En daarmee die, betere, economie tot de nieuwe standaard te maken.

Wat drijft jou? Dingen, mensen, processen beter maken en daarbij zoveel mogelijk mensen aan boord houden.

Wat maakt jouw werk interessant? We zijn aan het pionieren om een systeemprobleem op te lossen waarbij innovatie noodzakelijk is op sociaal, technologisch, financieel, organisatorisch gebied. Om maar een paar dimensies te noemen. Die reis, dat is toch geweldig om vanaf het begin bij betrokken te zijn?

Wat wil je de wereld bieden? Een open blik, met zo min mogelijk ballast uit het verleden om samen te onderzoeken hoe we de toekomst kunnen vormgeven.

Welk boek moet iedereen gelezen hebben en waarom? Ik ben wild van Haruki Murakami. In zijn absurde vaak verstilde werelden zijn dingen vaak niet zijn wat ze in eerste instantie lijken en bestaat de waarheid uit allerlei grijstinten tussen zwart en wit. Heerlijk om tijdens een vakantie in te verdwijnen en uiteindelijk is het in de echte wereld vaak net zo.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!