Analyse Pre Wonen en circulair PvE

Vraag C-creators

De gemeente Haarlem, als opdrachtgevende partij, vroeg ons om een programma te realiseren dat woningcorporaties meeneemt in de implementatie van circulair bouwen op organisatie- en projectniveau.

Aanpak

Allereerst hebben we een theoretisch kader opgesteld in de vorm van een circulair Programma van Eisen (PvE).

In dit PvE hebben we de basisprincipes van circulair bouwen gedocumenteerd en suggesties gegeven voor afwegingen in ontwerpprocessen van de corporaties.

Om deze basisprincipes en strategieën concreet te maken hebben we het project ‘De groene linten’,  een 4-laags appartementencomplex met 31 seniorenwoningen van Pre Wonen, beoordeeld. 

Met een zelfontwikkelde afwegingsmatrix hebben we verschillende onderdelen van het gebouw op circulariteit beoordeeld. Vervolgens zijn per laag, op verschillende ambitieniveaus, alternatieve oplossingen aangeboden. Tot slot hebben we de stand van zaken van innovatieve technieken en producten aangegeven. 

Zo is een concreet beeld geschetst van wat anders had gekund (en hoe) en hoe toekomstige oplossingen eruit kunnen zien.

Resultaat

Een theoretisch kader in de vorm van een circulair PvE, waarin de basisprincipes van circulair bouwen zijn gedocumenteerd en suggesties worden gegeven voor afwegingen in ontwerpprocessen van de corporaties. 

Daarbij zijn circulaire strategieën geformuleerd op het gebied van materiaaltoepassing, milieu-impact en ontwerpmethodieken, evenals nieuwe businessmodellen en organisatievormen.

Geleerde lessen

Onze belangrijkste vondsten waren onder andere:

  • Dat materiaalverminderende oplossingen niet altijd bijdragen aan voorwaarden voor slim hergebruik en restwaardeverhoging;
  • Dat binnen de gebruikelijke betonconstructies ruimte is voor innovatie op het gebied van grondstoffengebruik als ook alternatieve ontwerpmethodieken;
  • Dat de implementatie van hergebruik secundair materiaal in gevel en interieuronderdelen het meest kansrijk is.

Meer weten?

C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd