Toekomstbestendig Bouwen: Implementatie convenant in praktijk

Vraag C-creators

In september 2022 heeft een overgrote meerderheid van de gemeenten in de Provincie Utrecht het Convenant Toekomstbestendig Bouwen (Duurzame Woningbouw) ondertekend. We staan nu voor de uitdaging van implementatie en hebben gemerkt dat er behoefte is aan kennis en praktische werkprocessen, zeker nu de nieuwe Omgevingswet eindelijk in werking is getreden.

Aanpak

In opdracht van de provincie Utrecht zijn we aan de slag gegaan met dit vraagstuk. We willen graag de behoeften vanuit de gemeenten inventariseren en op basis daarvan meerdere trajecten organiseren. Deze trajecten zullen dieper ingaan op de behoeften, praktische tips en handvatten bieden, evenals kennisoverdracht. Tevens zetten we samen met de deelnemers een relevant netwerk op waarin betrokken partijen elkaar weten te vinden.

Op basis van de ervaringen en hulpvragen uit de reeds georganiseerde startsessie, gaan we aan de slag met de volgende twee trajecten:

  1. Omgevingswet: Delen van bestaande ervaringen in beleid, met als doel van elkaar te leren en voorbeelden door te vertalen naar bruikbare teksten.
  1. Gemeentelijk Beleid: De implementatie gaat verder dan alleen de Omgevingswet. Het moet ook geïntegreerd worden in onder andere aanbestedingen en het algehele werkproces binnen de organisatie. In Traject 2 zullen we enkele praktische toepassingen bespreken.

Resultaat

In meerdere trajecten behandelen we behoeften, praktische tips, handvatten en kennisoverdracht om het convenant goed te laten landen binnen je organisatie. Na een aantal sessies in de verschillende trajecten willen we een transitieversneller delen. Dit is een praktisch, openbaar document met inzichten, tips en tools, gebaseerd op de trajecten, om effectief aan de slag te gaan met toekomstbestendig bouwen.

Samenwerken?

C-creators zet zich als stichting in voor het versnellen van de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving. Om dit te bereiken werken we samen met de hele keten, zoals in dit geval de Provincie Utrecht en meerdere gemeenten. We begeleiden de circulaire bouwprojecten van onze partners, inspireren, verbinden ons netwerk en delen onze kennis. Kun jij ook hulp gebruiken in een circulair vraagstuk, bijvoorbeeld over het Convenant Toekomstbestendig Bouwen? Neem dan eens contact met ons op.

Meer weten?

Liesbeth
Liesbeth
Willemsen
Programmamanager
06144822882
liesbeth@c-creators.org

Gerelateerd