samen versnellen

Regionaal Programma Cirkelstad (RPC)

 

 

We staan voor een enorme bouwopgave. Tot 2040 moet er in de MRA zo’n 250.000 nieuwbouw woningen worden bijgebouwd en een veelvoud daarvan duurzaam gerenoveerd. Dit moet snel, sociaal, circulair en duurzaam. Daarnaast is er de landelijke ambitie om in 2023 de helft van alle bouw- en vastgoed circulair aan te besteden. Maar de harde realiteit is dat circulair bouwen, mede door deze gestapelde ambities, niet de norm is.

 

Wij vinden deze uitdaging te groot en te complex om alleen aan de markt over te laten. Op 23 januari lanceren we dit driejarige programma: een samenwerking met marktpartijen, overheden en corporaties op het thema Circulaire Woningbouw. Een programma waarbij de basis ligt bij concrete projecten waarover we kennis en praktijkervaringen delen. Zo leren we van elkaar en werken samen om de ambities in de deze regio te bereiken.

 

Doet u mee?

Met uw deelname bevestigt gaat u concreet aan de slag met circulair en duurzaam bouwen:

• We kiezen projecten op het snijvlak tussen duurzaamheid en versnelling van woningbouw;

• Uw projecten krijgen een audit van experts uit de praktijk, met concrete aanbevelingen hoe het beter kan;

• U krijgt toegang tot een database met kennis en ervaring van duurzame bouwtrajecten;

• U krijgt toegang tot nieuwe rekenmodellen en state-of-the-art marktinnovaties;

• U neemt deel aan vertrouwelijke, hoogwaardige intervisie-sessies met peers uit de regio. Daarnaast heeft u via Cirkelstad directe toegang tot landelijke netwerken en het Rijk zelf;

• Tot slot sorteert u voor op het landelijke circulaire bouwconvenant dat in 2022 getekend wordt door tien grootste opdrachtgevers van het land.

 

Wat vraagt deelname van u?

U committeert zich aan een programma voor 3 jaar, met 3 eigen projecten.

U draait mee in alle onderdelen van het programma en werkt volledig transparant met een, voor de community, open boekhouding. Het programma wordt gefaciliteerd door het Bouwprogramma van C-creators, Cirkelstad en het MRA bureau.

 

Investering voor deelnemende organisaties* voor 3 jaar:

Overheid nog geen Cirkelstad partner: € 20.000 (€ 27.000 – € 7.000)

Overheid Cirkelstad partner: € 5.000 (€ 12.000 – € 7.000)

Marktpartij nog geen Cirkelstad partner: € 27.000 

Marktpartij Cirkelstad partner: € 12.000 

Corporatie nog geen Cirkelstad partner: € 20.000 (€ 27.000 – € 7.000)

Corporatie Cirkelstad partner: € 5.000 (€ 12.000 – € 7.000)

 

* De MRA overheden verlagen de deelnamekosten met €7.000 voor overheden en corporaties voor de auditkosten.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!