accelerators of the circular built environment

Let's economize

samen versnellen

Regionaal Programma Cirkelstad (RPC)

 

Achtergrond

We staan voor een enorme bouwopgave. Tot 2040 moet er in de MRA zo’n 250.000 nieuwbouw woningen worden bijgebouwd en een veelvoud daarvan duurzaam gerenoveerd. Dit moet snel, sociaal, circulair en duurzaam. Daarnaast is er de landelijke ambitie om in 2023 de helft van alle bouw- en vastgoed circulair aan te besteden. Maar de harde realiteit is dat circulair bouwen, mede door deze gestapelde ambities, niet de norm is.

 

Het RPC is een samenwerking met marktpartijen, overheden en corporaties op het thema Circulaire Woningbouw. Een programma waarbij de basis ligt bij concrete projecten waarover we kennis en praktijkervaringen delen. Zo leren we van elkaar en werken samen om de ambities in de deze regio te bereiken.

 

Het programma is op 23 januari jl. gelanceerd tijdens het jaarlijks Bouwprogramma MRA evenement. 

 

Wat willen we bereiken?

Het RPC is een driejarig programma dat naast de te realiseren circulaire praktijkprojecten, kennisopbouw & -deling en de te ontwikkelen community van circulaire enthousiastelingen ook in 2023:

  • een set van mogelijke oplossingen (technologie, aanpak, financiën) heeft samengesteld;
  • een lijst met onderwerpen voor een gezamenlijk lobbytraject (Den Haag of Brussel) heeft vastgesteld;
  • voorstellen voor normen voor kan leggen bij het landelijk convenant;
  • een voorstel voorlegt voor een vervolgprogramma gekoppeld aan de versnelling van de woningbouw in de MRA.

 

Deelnemers

Deelnemende partijen zijn de gemeente Almere, gemeente Amstelveen, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Zaanstad, gemeente Haarlem en de provincie Flevoland. En de marktpartijen BPD, Dura Vermeer en Van Wijnen, in samenwerking met Cirkelstad, het MRA bureau en C-creators. 

 

Deelname

 

Het is mogelijk in te stappen in dit programma.

Overheden, private partijen en woningcorporaties zijn van harte welkom, want zoals één van de deelnemers zegt, 2 weten meer dan 1, en 10 (of meer) weten zeker meer dan ik en mijn organisatie alleen.

 

Doet u mee?

Met uw deelname bevestigt gaat u concreet aan de slag met circulair en duurzaam bouwen:

• We kiezen projecten op het snijvlak tussen duurzaamheid en versnelling van woningbouw;

• Uw projecten krijgen een audit van experts uit de praktijk, met concrete aanbevelingen hoe het beter kan;

• U krijgt toegang tot een database met kennis en ervaring van duurzame bouwtrajecten;

• U krijgt toegang tot nieuwe rekenmodellen en state-of-the-art marktinnovaties;

• U neemt deel aan vertrouwelijke, hoogwaardige intervisie-sessies met peers uit de regio. Daarnaast heeft u via Cirkelstad directe toegang tot landelijke netwerken en het Rijk zelf;

• Tot slot sorteert u voor op het landelijke circulaire bouwconvenant dat in 2022 getekend wordt door tien grootste opdrachtgevers van het land.

 

Wat vraagt deelname van u?

U committeert zich aan een programma voor 3 jaar, met 3 eigen projecten.

U draait mee in alle onderdelen van het programma en werkt volledig transparant met een, voor de community, open boekhouding. Het programma wordt gefaciliteerd door het Bouwprogramma van C-creators, Cirkelstad en het MRA bureau.

 

Investering voor deelnemende organisaties* voor 3 jaar:

Overheid nog geen Cirkelstad partner: € 20.000 totaal (€ 27.000 – € 7.000 bijdrage MRA)

Overheid Cirkelstad partner: € 5.000 totaal (€ 12.000 – € 7.000 bijdrage MRA)

Marktpartij nog geen Cirkelstad partner: € 27.000 totaal

Marktpartij Cirkelstad partner: € 12.000 totaal

Corporatie nog geen Cirkelstad partner: € 20.000 totaal (€ 27.000 – € 7.000 bijdrage MRA)

Corporatie Cirkelstad partner: € 5.000 totaal (€ 12.000 – € 7.000 bijdrage MRA)

 

* De MRA overheden verlagen de deelnamekosten met €7.000 voor overheden en corporaties voor de auditkosten.

Inspireer meer

weet jij een mooi circulair initiatief? laat het ons weten!