Studiereis CityDeal Parijs Biobased

Als onderdeel van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen hebben we met veel interesse gekeken naar hoe de Fransen invulling geven aan de beleidsambitie van 50% biobased bouwen in de publieke sector. Vorige week was het eindelijk zover, dankzij het veldonderzoek en de uitstekende organisatie van Christina Eickmeier en Emma Diehl. Samen met onze partners van CityDeal CCB zijn we naar Parijs gereisd om enkele inspirerende praktijkvoorbeelden te bekijken.

Zowel in nieuwbouw als renovatie, in zowel woningbouw als publiek vastgoed, worden er tal van biobased projecten gerealiseerd. We hebben gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in verschillende projecten en kregen informatieve rondleidingen. Hier valt veel van te leren:

  • Ambitieniveau: In Parijs is een hoog percentage biobased materiaal de norm voor alle publieke projecten, en het is een vereiste bij gronduitgifte aan marktpartijen.
  • Low-carbon materialen: Van strobouw en raw-earth tot innovatieve Biophilic technieken, de ambitie bevordert een innovatieve mentaliteit en cultuur. Bovendien is thermisch comfort een belangrijk argument in Frankrijk ten gunste van low-carbon materialen. Hitte in de zomer is het belangrijkste aandachtspunt, en wordt belangrijker geacht dan financiële afwegingen. 
  • Zo worden passieve technieken in veel (publieke) gebouwen toegepast. Zelfs bij het ontwerpen van een van de preschools werd rekening gehouden met de schaduw van omliggende gebouwen. Daarbij werd het ontbreken van direct zonlicht in de zomer gezien als een voordeel voor passieve strategieën.
  • In Parijs is een nieuw concept geïntroduceerd, ‘Oasis courtyard’, waarbij natuur meer ruimte krijgt op binnenplaatsen. Zo krijgt mycelium ruimte in de Jeanne d’Arc-kleuterschool.
  • Bovenal opvallend is de regierol die de gemeente op zich neemt. Uitgesproken voorbeeld daarvan is de prijsvraag ‘Reinvent Paris’, die een boost geeft aan innovatieve projecten die over de hele stad zijn verspreid.

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen, zoals kostbare processen voor productcertificaten, voortdurend veranderende brandveiligheidseisen, en tegenstrijdigheden in lokale voorschriften en subsidies zonder nationale coördinatie. Maar de voorbeelden die we hebben gezien, tonen aan dat met ambitie en ondernemerschap deze uitdagingen overwonnen kunnen worden.

De loco-burgemeester van Parijs, Jacques Baudrier, benadrukte dat biobased bouwen onvermijdelijk is vanwege de dringende kwesties van klimaatverandering, woningtekort en ecologische uitdagingen.

Een extra interessant aspect van onze reis was de aanwezigheid van onze eigen C-creator, Vera van Maaren. Dankzij de analyses van studenten van de TU Berlijn kon ze waardevolle inzichten delen over twee projecten, namelijk Oberkampf en La Ferme du Rail. Gedurende twee jaar leidde ze een seminar waarbij studenten met diverse technische achtergronden 30 gebouwen onderzochten op aspecten zoals materiaalgebruik, ontwerptechniek, de herkomst van materialen en de verhalen achter het hele systeem. Dit leidde tot verschillende ontdekkingen met betrekking tot circulariteit.

Meer weten?

Vera-van-maaren
Vera
van Maaren
functie
vera@c-creators.org

Gerelateerd