Toekomstbestendig bouwen in Lelystad

Na ondertekening van het convenant Toekomstbestendig bouwen, focussen we in dit traject met gemeente Lelystad op de implementatie van dit convenant. Samen met Alba Concepts en Metabolic onderzoeken we hoe dat kan op gebouw- en gebiedsniveau en wat hiervan de (financiële) consequenties zijn. 

De implementatie van convenant Toekomstbestendig bouwen als integraal geheel

Het traject, gestart in voorjaar 2023, is gericht op de implementatie van het convenant Toekomstbestendig Bouwen – en wel op z’n manier dat thema’s worden samengevoegd en de implementatie wordt bekeken als integraal geheel. 

Zo bepalen we samen met het team bij gemeente Lelystad hoe het convenant tot uiting komt in het proces van gebouw- en gebiedsontwikkeling. Met Metabolic kijken we naar de indicatieve maatschappelijke baten van de verschillende interventies op de 6 thema’s; met Alba Concepts bekijken we de businesscase. Het convenant geeft immers ruimte om daar op een andere manier naar te kijken. 

Inspireren en activeren

Op verschillende manieren inspireren en activeren we de teams bij de gemeente:

  • We helpen gemeente Lelystad een gewogen afweging te maken tussen verschillende interventies en thema’s, bijvoorbeeld door het spelen van het ‘interventiespel‘.
  • Ook hebben we een bezoek gebracht aan 3 inspirerende integrale duurzame gebiedsontwikkelingen, mede-georganiseerd met het MRA-bureau.
  • Daarnaast gaan we aan de slag met 3 concrete casussen in Lelystad waarbij we de status brons, zilver en goud doorrekenen en in kaart brengen hoe je in de praktijk de verschillende statussen behaalt.

Deelbare en herhaalbare lessen voor de gehele provincie

Met deze input komen we tot generieke geleerde lessen die deelbaar en herhaalbaar zijn. Zo kunnen andere Flevolandse gemeentes ook aan de slag met deze kennis (en de handvatten voor toepassing ervan). Mede vanwege deze schaalbaarheid draagt de provincie Flevoland actief bij aan dit project.

In december 2023 presenteren we onze bevindingen en wordt het onderzoek openbaar gemaakt. 

 

Beeld: Woonwijk Warande via Wonen in Lelystad

Meer weten?

Vera-van-maaren
Vera
van Maaren
Projectmanager
vera@c-creators.org

Gerelateerd