Waarderpolder

Vraag aan C-creators

Met 1100 gevestigde bedrijven, is de Waarderpolder belangrijk voor de economie in de gemeente Haarlem. De Waarderpolder is in de afgelopen honderd jaar getransformeerd van een industrieterrein naar prijswinnend bedrijventerrein (beste herstructureringsproject). Parkmanagement Waarderpolder en de gemeente Haarlem hebben C-creators gevraagd circulaire waarden en maatregelen te formuleren – specifiek voor de Waarderpolder – die kunnen worden toegevoegd aan de verkoopeisen voor een aantal resterende kavels.

Aanpak

Om tot circulaire waarden en maatregelen specifiek voor de Waarderpolder te komen, is er nauw samengewerkt met de gemeente en Parkmanagement Waarderpolder. Deze partijen zijn immers expert om te bepalen welke waarden passen bij het specifieke karakter van de Waarderpolder. In een workshop hebben de experts van Metabolic en de gemeente Amsterdam hun ervaring gedeeld met betrekking tot circulaire uitgiften.

Resultaat

Dit leverde de volgende resultaten op: 

  1. Een lijst circulaire maatregelen en waarden
  2. Processtappen hoe je deze waarden moet implementeren en welke rol Parkmanagement Waarderpolder op zich kan nemen bij deze stappen.

 

Meer weten?

c-creators
C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd