Circulaire waarden en maatregelen voor de Waarderpolder

Vraag C-creators

Met 1.100 gevestigde bedrijven is de Waarderpolder van groot belang voor de economie in gemeente Haarlem. Het gebied is in de afgelopen eeuw getransformeerd van industrieterrein naar prijswinnend bedrijventerrein (Beste Herstructureringsproject). 

Parkmanagement Waarderpolder en gemeente Haarlem hebben C-creators gevraagd om circulaire waarden en maatregelen te formuleren – specifiek voor de Waarderpolder – die kunnen worden toegevoegd aan de verkoopeisen voor een aantal resterende kavels.

Aanpak

Om tot op maat gemaakte circulaire waarden en maatregelen  te komen, hebben we nauw samengewerkt met de gemeente en Parkmanagement Waarderpolder. Deze partijen zijn immers expert in bepalen welke waarden passen bij het specifieke karakter van het gebied. 

In een workshop hebben de specialisten van Metabolic en gemeente Amsterdam hun ervaring gedeeld met betrekking tot circulaire uitgiften.

Resultaat

Dit leverde de volgende resultaten op: 

  1. Een lijst circulaire maatregelen en waarden;
  2. Processtappen die voor de implementatie en een beschrijving van de rol die Parkmanagement Waarderpolder hierin op zich kan nemen.

Meer weten?

C-creators
info@c-creators.org

Gerelateerd