Biobased isoleren? Bekijk het overzicht van subsidies en regelingen voor woningcorporaties

Wist jij dat er momenteel meerdere subsidies en regelingen beschikbaar zijn voor jou als woningcorporatie om de toepassing van biobased isolatiemateriaal in jouw bouwproject te ondersteunen? C-creators werkt samen met zes woningcorporaties, toeleveranciers en co-makers aan concrete biobased isolatieprojecten. Voor de deelnemers hebben we een overzicht uitgewerkt van subsidies en regelingen die we nu ook graag met jou delen. Een deel van de investering kun je namelijk vergoed krijgen, waardoor circulair bouwen en duurzaam wonen nog toegankelijker wordt. 

1. MOOI gebouwde omgeving

 • Titel: MOOI subsidie (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie)
 • Doel: In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 een energiesysteem wil hebben zonder CO2-uitstoot. Deze subsidie stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. Uw innovatieve oplossing moet op tijd en flink bijdragen aan deze klimaatdoelen.
 • Voor wie? Een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen die de innovatie gaan ontwikkelen. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep. De partijen brengen hun verschillende expertises en perspectieven samen in een veelal cross-sectoraal samenwerkingsverband. Let op: Het gaat hier niet om een projectsubsidie maar om een innovatie subsidie.
 • Uiterlijke aanmelddatum: 19 maart (vooraanmelding), 4 juni (definitieve aanvraag)
 • Maximale subsidie: € 4.000.000 euro (minimaal € 25.000 euro voor iedere deelnemer)

Lees hier meer over de subsidie.

2. SVVE subsidie

 • Titel: SVVE subsidie (Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars)
 • Doel: Deze regeling heeft als doel verduurzaming te stimuleren in gebouwen van verenigingen, door subsidie te verstrekken voor:
  – advisering over energiebesparing;
  – duurzame energie of aansluiting op een warmtenet;
  – investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen;
  – investeringen in duurzame warmteopties;
  – investeringen in een centrale aansluiting op een warmtenet;
  – en advisering over het plaatsen van oplaadpunten.
 • Voor wie? Vereniging van Eigenaars (VvE), woonvereniging of wooncoöperaties
 • Uiterlijke aanmelddatum: 31 december 2027

Lees hier meer over de subsidie en bereken je maximale subsidie hier.


3. Mia\Vamil Regeling

 • Titel: Mia\Vamil regeling (Milieu-investeringsaftrek, willekeurige afschrijving milieu-investeringen)
 • Doel: Met uw belastingvoordeel investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken
 • Voor wie? Voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de MIA\Vamil, als zij vennootschapsbelasting betalen. De regeling is niet voor particulieren.
 • Voorwaarden: bekijk alle voorwaarden hier, de belangrijkste:
  Uw investering staat op de Milieulijst en voldoet aan de daarin gestelde eisen.
 • Meld uw investering binnen 3 maanden nadat u de aankoopverplichting van het bedrijfsmiddel bent aangegaan.

Lees hier meer over de regeling en bekijk hier een rekenvoorbeeld.

4. Spor-regeling

 • Titel: Spor-regeling (Subsidie voor Procesondersteuning opschaling)
 • Doel: de opschaling van duurzame renovatieprojecten van woningen stimuleren door het subsidiëren van procesondersteuning voor samenwerkingsverbanden, bij de bundeling van renovatieplannen voor woningen vóór de uitvoeringsfase.
 • Voor wie? U vraagt de SPOR aan als u samen met andere woningeigenaren (een samenwerkingsverband) een procesondersteuner wilt inhuren.
 • Uiterlijke aanmelddatum: 31 december 2024
  Maximale subsidie: maximaal € 200.000 euro per samenwerkingsverband, waarvan € 25.000 euro als voorschot.

Lees hier meer over de regeling.

5. MEER-subsidie 

 • Titel: MEER-subsidie (Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen).
 • Doel: Met een industriële en gestandaardiseerde aanpak kunnen sneller en meer woningen worden verduurzaamd tegen lagere kosten. Dat vermindert het risico op energiearmoede.
 • Voor wie? De subsidie is bedoeld voor grootschalige, langjarige renovatieprogramma’s met een hoog verduurzamingsniveau die woningeigenaren en aanbieders gezamenlijk opzetten en uitvoeren. Samenwerkende partijen met een grootschalig renovatieprogramma en een gestandaardiseerde, industriële aanpak kunnen nu subsidie aanvragen. 
 • Uiterlijke aanmelddatum: 1 mei 2024
 • Maximale subsidie: Het subsidiebedrag per woning is 120,00 €/ton CO2 die door de renovatie wordt gereduceerd, per samenwerkingsverband is de subsidie niet hoger dan € 15.000.000.

Lees hier meer over de regeling en bereken je maximale subsidiebedrag hier.

Meer weten?

DatenmetdeKeten-1
Mieke
Oosterlee
Projectmanager
mieke@c-creators.org

Gerelateerd