Buitenruimte C-Bèta

Vraag aan C-creators

Er ligt een geweldige kans om van de buitenruimte van C-Bèta het visitekaartje te maken van de openbare ruimte van het omliggende gebied waarin C-Bèta zich bevindt. Deze bijzondere plek heeft de potentie om:

  • De proeftuin te zijn waar innovatie en circulariteit tot uiting komt.
  • De voedingsbodem te zijn waar de C-Bèta community zich presenteert en ontmoeting en verbinding kan plaatsvinden.

 De vraag aan C-creators is: ‘Hoe pakken we dit aan?’

Aanpak

Deze vraag is neergelegd bij Transformeer en C-creators. Samen met SADC zijn we aan de slag gegaan om aanbevelingen te doen om de buitenruimte zo circulair mogelijk aan te leggen, passend bij de beoogde uitstraling van C-Bèta en het grotere geheel; bedrijventerrein Schiphol Trade Park (STP).

Resultaat

Afgelopen jaren zijn er veel visie- en kernwaarde documenten voor STP de revue gepasseerd. Voortbordurend op deze documenten hebben we samen met SADC een visie met bijbehorende kernwaarden en unique selling points voor C-Bèta opgesteld in lijn met de visie voor STP. Vanuit dit standpunt geven we in dit document verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de openbare ruimte.

Meer weten?

Merel-stolker
Merel
Stolker
Projectmanager
merel@c-creators.org

Gerelateerd