Circulaire gebiedsontwikkeling Hilversum Sportpark

De komende jaren verandert Hilversum Sportpark in een sportieve en groene buurt: één van de grootste gebiedsontwikkelingen in Hilversum met betrokken partijen als Nike, NS en MBO.Ook ontwikkelt gemeente Hilversum een nieuw, multifunctioneel sportcentrum in het gebied, dat grenst aan het Goois Natuurreservaat. Er zijn enorme kansen om dit gebied circulair te ontwikkelen. 

De mogelijkheden voor circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling

Gemeente Hilversum heeft C-creators gevraagd naar de mogelijkheden voor circulaire bouw en gebiedsontwikkeling. Daarbij is behoefte aan: 

  • Advies en kennisdeling over de huidige ontwikkelingen 
  • Het delen van ervaringen en goede voorbeelden
  • Inzicht in de mate van circulariteit van het huidige stedenbouwkundige plan

In dit proces bekijken we hoe het circulair gedachtengoed kan worden verankerd in de gemeentelijke processen én daarbuiten, voorbij de ontwikkeling van het stedenbouwkundige plan. Extra uitdagend is dat er weinig voorbeelden zijn van vergelijkbare circulaire ambities in stedenbouwkundige plannen met vergelijkbare schaalgrootte. 

Sinds de start in het voorjaar, hebben we in juni een interactieve sessie gehad:

  • Kennissessie over het convenant Toekomstbestendig Bouwen en Het Nieuwe Normaal
  • Een interactieve workshop
  • De peer review: hoe circulair is het plan en wat zijn de aanbevelingen? 

Op dit moment bekijken we samen met de gemeente hoe we over kunnen gaan tot borging en op welke manier we hieraan het beste invulling kunnen geven. Het adviesrapport met reflectie volgt.

Beeld: VenhoevenCS architecture+urbanism

Meer weten?

Vera-van-maaren
Vera
van Maaren
Projectmanager
vera@c-creators.org

Gerelateerd