Frisse Blik van Februari

Onder de noemer ‘Frisse blik’ stelt Vera je maandelijks op de hoogte van de nieuwste initiatieven, de laatste innovaties en alle kennisdocumenten die ze tegen is gekomen.

Ruimtelijke strategie Zuid-Holland

Naar verwachting zal de concurrentie om ruimte verder intensiveren op weg naar een circulaire economie. Om die strijd in kaart te brengen, presenteerde de provincie Zuid-Holland de Ruimtelijke strategie Circulair Zuid-Holland, waarin verschillende ruimtelijke ‘schakels’ zijn uiteengezet.

Verander de spelregels

“Architecten willen nieuwe spelregels voor aanbestedingen”, klinkt uit de BNR podcast. De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) wil het proces van aanbesteden anders organiseren.

Inspiratieboek biobased en natuurinclusief bouwen

Het College van Rijksadviseurs (CRa) publiceerde onlangs het Inspiratieboek biobased en natuurinclusief bouwen, een boek vól uitleg over biobased materialen, biobased contructiemethodes, natuurinclusief bouwen en inspirerende voorbeeldprojecten.

Potentie milieuwinst productie warmtepompen

“Warmtepompen niet slecht voor milieu; moeten minder milieubelastend geproduceerd worden,” aldus John Mak van W/E adviseurs. Om een warmtepomp vanuit milieuoogpunt te beoordelen, is een integrale benadering nodig van zowel het energiegebruik in de gebruiksfase van een gebouw, als het materiaalgebruik in de levensduur van het gebouw.

Nieuwe ateliermeester City Deal Openbare ruimte

Thijs van Spaandonk, de nieuwe ateliermeester van City Deal Openbare ruimte, stelt zich voor. In deze rol gaat hij samen met zijn collega’s van bureau Bright aan de slag om het integrale verhaal van de openbare ruimte te verwoorden en te verbeelden. Zijn ambitie? ‘Het gat dichten tussen ambities en de uitvoering – daar ligt de uitdaging.’

Koploper Architekten Cie. in de spotlight

“We zien het gebouw als een waardevol object waarin kostbare grondstoffen zijn opgeslagen.” Dat stelt Hans Hammink van Architekten Cie. in een interview met vakblad Bouwwereld waarin het bureau is uitgelicht als circulaire koploper. In het interview deelt Hans Hammink zijn kennis over ontwerpen met circulaire en gebruikte materialen. 

Circulaire voorbeelden uit de praktijk

“Producten van nu zijn de grondstoffen voor later,” luidt de kop van het artikel op de website van BAM. Onder de vleugels van hun strategie “Building a sustainable tomorrow” bouwt BAM letterlijk en figuurlijk aan een duurzame toekomst. Ze laten zien dat het niet alleen anders moet, maar ook anders kan. Benieuwd naar hun circulaire voorbeeldprojecten?

Ruimte zat in de bestaande stad

De potentie van de bestaande ruimte blijft grotendeels onbenut. Dat blijkt uit onderzoek van het KAW. KAW deed onderzoek naar de capaciteit van bestaande wijken. Conclusie: met de juiste strategie kunnen alleen al woningbouwcorporaties de komende 10 jaar 60.000 woningen jaarlijks toevoegen binnen het eigen bezit.

De Rode Draden van 2023

Jaarlijks stelt het Versnellingshuis Nederland circulair! de Rode Draden-notitie op. Hierin staan de veel voorkomende belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen, gevolgd door een overzicht met mogelijke oplossingen door ervaringen uit de praktijk. Dit jaar presenteren ze 6 inzichten in circulaire ketensamenwerking.

SWECO brengt Afrikaanse klimaatrisico’s in beeld

De kwaliteit van leven in steden in sub-sahara Afrika staat onder druk. Versnelde verstedelijking in combinatie met beperkte capaciteit maakt Afrikaanse steden vatbaar voor klimaatverandering, ongelijkheid en verslechterde leefomstandigheden. In dit inspirerende project bracht SWECO de ‘city scopings’ en klimaatrisicoanalyses in kaart voor Antananarivo in Madagascar, Libreville in Gabon en Dodoma in Tanzania. 

Meer weten?

Vera-van-maaren
Vera
van Maaren
Projectmanager
vera@c-creators.org

Gerelateerd